Ścieżka Smart od pomysłu do realizacji.

Ścieżka Smart to nowy konkurs organizowany przez PARP (dla MŚP) oraz NCBiR (dla dużych firm) w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Formuła tego konkursu zakłada, że firmy mogą zrealizować swoje przedsięwzięcie w sposób kompleksowy, w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Kompleksowość została zapewniona dzięki Modułom, w ramach których można otrzymać dofinansowanie. O tym, jakie są to Moduły oraz jakie wydatki można w ramach nich sfinansować pisaliśmy już w poprzednim artykule, pn. Ścieżka Smart. Konkursy w ramach FENG.          

Jak otrzymać fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej?

Jak otrzymać fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej? W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym, pozyskanie odpowiednich środków finansowych jest kluczowym elementem wpływającym na rozwój przedsiębiorstw. W tym kontekście fundusze europejskie stanowią cenne źródło wsparcia, otwierając przed firmami nowe możliwości ekspansji, innowacji i wzrostu. W nowej perspektywie unijnej, zaktualizowanej na lata 2021-2027, proces uzyskiwania funduszy europejskich stał się bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej. Z tego artykułu dowiesz się, jak skorzystać z tej szansy i efektywnie

Czym jest współczynnik dyskontujący i jak go obliczyć?

Warto wiedzieć, iż dyskontowanie to proces, który polega na obliczaniu wartości bieżącej danego przepływu pieniężnego, który będzie mieć miejsce w przyszłości. Możemy przy tym natknąć się na pojęcie takie jak: współczynnik dyskontujący. Czym on jest? Jak go obliczyć? Na te pytania uzyskasz odpowiedź, czytając artykuł. Czym jest współczynnik dyskontujący? Współczynnik dyskontujący co to? Jest to więc wielkość liczbowa, która umożliwia określenie wartości obecnej przepływu pieniężnego. Dla doprecyzowania zrównuje on wartość przyszłą danego kapitału z jego wartością bieżącą. Przykładowo więc,

Jak oblicza się wartość firmy?

Wycena DCF jest to metoda dochodowa. Wartość przedsiębiorstwa wyliczana jest na podstawie przewidywanych zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych spółki. Metoda DCF jest najczęściej stosowana. Z tego powodu, iż najlepiej oddaje wartość firmy. Chcesz dowiedzieć się o niej więcej? Przeczytaj ten artykuł. Jakie są podstawowe zalety metody DCF?  Główną zaletą metody DCF jest nieograniczony zakres stosowalności. Jest ona znacznie bardziej uniwersalna niż podejście alternatywne. Kolejnym plusem jest to, że opiera się na fundamentalnych dla tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Studium wykonalności — co to jest i jak je napisać?

Studium wykonalności sporządzają przedsiębiorstwa. Z niego można dowiedzieć się, czy dany projekt lub inwestycja zostanie zwieńczona sukcesem! To pewnego rodzaju badanie, dzięki któremu masz możliwość uzyskać informacje na temat tego, czy dana realizacja ma sens oraz, czy warto ją rozpoczynać. Dowiedz się więcej o studium wykonalności, czytając ten artykuł! Poznaj aspekty, które potrzebne są do realizacji planu! Co to jest studium wykonalności? Na to pytanie mniej więcej znasz już odpowiedź. Z tego dokumentu przede wszystkim możesz dowiedzieć się, czy dany projekt da się zrealizować.