Czym jest współczynnik dyskontujący i jak go obliczyć?

Warto wiedzieć, iż dyskontowanie to proces, który polega na obliczaniu wartości bieżącej danego przepływu pieniężnego, który będzie mieć miejsce w przyszłości. Możemy przy tym natknąć się na pojęcie takie jak: współczynnik dyskontujący. Czym on jest? Jak go obliczyć? Na te pytania uzyskasz odpowiedź, czytając artykuł. Czym jest współczynnik dyskontujący? Współczynnik dyskontujący co to? Jest to więc wielkość liczbowa, która umożliwia określenie wartości obecnej przepływu pieniężnego. Dla doprecyzowania zrównuje on wartość przyszłą danego kapitału z jego wartością bieżącą. Przykładowo więc,

Jak oblicza się wartość firmy?

Wycena DCF jest to metoda dochodowa. Wartość przedsiębiorstwa wyliczana jest na podstawie przewidywanych zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych spółki. Metoda DCF jest najczęściej stosowana. Z tego powodu, iż najlepiej oddaje wartość firmy. Chcesz dowiedzieć się o niej więcej? Przeczytaj ten artykuł. Jakie są podstawowe zalety metody DCF?  Główną zaletą metody DCF jest nieograniczony zakres stosowalności. Jest ona znacznie bardziej uniwersalna niż podejście alternatywne. Kolejnym plusem jest to, że opiera się na fundamentalnych dla tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Studium wykonalności — co to jest i jak je napisać?

Studium wykonalności sporządzają przedsiębiorstwa. Z niego można dowiedzieć się, czy dany projekt lub inwestycja zostanie zwieńczona sukcesem! To pewnego rodzaju badanie, dzięki któremu masz możliwość uzyskać informacje na temat tego, czy dana realizacja ma sens oraz, czy warto ją rozpoczynać. Dowiedz się więcej o studium wykonalności, czytając ten artykuł! Poznaj aspekty, które potrzebne są do realizacji planu! Co to jest studium wykonalności? Na to pytanie mniej więcej znasz już odpowiedź. Z tego dokumentu przede wszystkim możesz dowiedzieć się, czy dany projekt da się zrealizować.

Jak przygotować biznesplan dla spółki z o.o.?

Spółka jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Można ją prowadzić samemu lub ze wspólnikami. Przed jej założeniem warto sporządzić konkretny biznesplan!  Biznes plan dla spółki z oo. Dlaczego jego przygotowanie jest kluczową kwestią podczas zakładania działalności? W biznesplanie zawarte są założenia firmy. Przedstawia on także efektywność inwestycji. Taki dokument sporządzany jest najczęściej przed rozpoczęciem działalności, a także w przypadku, gdy chcesz rozszerzyć lub też zmienić zakres swoich usług. Biznes plan dla spółki z oo jest szczególnie istotny,

Przemysł 4.0 - wpływ czwartej rewolucji na usługi przedsiębiorstw

Przemysł 4.0 odnosi się nie tylko, jak mogłoby się wydawać do technologii, ale również nowych sposobów pracy, komunikacji i roli ludzi w przemyśle. Jest to pojęcie, które odnosi się do: integracji inteligentnych systemów i maszyn, wdrażania zmian w procesach produkcyjnych. Z tego artykułu dowiesz się: czym dokładnie, jest 4 rewolucja przemysłowa, jaki jest cel rewolucji przemysłowej 4.0, jakie można wymienić technologie, kształtujące rewolucję przemysłową 4.0. Krótka historia przemysłu 4.0 Przed czwartą rewolucją przemysłową, był przemysł 1.0, 2.0, 3.0. W pierwszym masz do