OPTYMALIZACJA PODATKOWA

 

Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są w różnoraki sposób zachęcane do przeprowadzania własnych prac badawczo – rozwojowych, mających w efekcie wprowadzić innowację produktową lub procesową na rynek.

Oprócz możliwości dofinansowania tychże przedsięwzięć z funduszy europejskich oraz budżetu państwa istnieją jeszcze instrumenty w zakresie optymalizacji podatkowej. Do tych instrumentów możemy zaliczyć, m.in.: Ulgę Badawczo – Rozwojową oraz IP Box.

 

Ponadto od 2022 roku Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowych form wsparcia:

 

Ulga na prototyp

Ulga pozwala na odliczenie kosztów uruchomienia produkcji próbnej oraz wprowadzania na rynek nowego produktu, który jest wynikiem prowadzonych przez podatnika prac B+R.

W ramach ulgi możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów kwalifikowalnych związanych z:

  • produkcją próbną nowego produktu (etap rozruchu technologicznego produkcji przed uruchomieniem faktycznej produkcji seryjnej nowego produktu),
  • wprowadzeniem na rynek nowego produktu (przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży).

Wartość odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu z działalności operacyjnej (innej, niż z zysków kapitałowych).

 

Ulga na robotyzację

Skierowana do przedsiębiorstw planujących wykorzystanie robotów przemysłowych w celu usprawnienia produkcji. Ma na celu zwiększenie produktywności i konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zgodnie z definicją ustawową robot przemysłowy musi odznaczać się m.in. następującymi cechami:

  • automatycznie sterowany, programowalny, wielozadaniowy;
  • co najmniej 3 stopnie swobody;
  • zastosowanie przemysłowe;
  • połączony z systemami teleinformatycznymi, wymieniający dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi, zintegrowany z innymi maszynami.

W ramach ulgi możliwe będzie odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na robotyzację w latach podatkowych 2022 – 2026.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga umożliwia efektywne zmniejszenie wartości ciężarów podatkowych (składek PIT od wynagrodzeń niektórych pracowników) w sytuacji, gdy podatnik nie będzie mógł w całości odliczyć kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi B+R (np. z uwagi na stratę podatkową). Ulga będzie stanowiła dodatkową możliwość rozliczenia (uzupełnienia) ulgi B+R.

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy prowadzący działalność B+R, którzy zatrudniają pracowników innowacyjnych, czyli pracowników lub osoby współpracujące na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (inne niż B2B), bezpośrednio zaangażowane w działalność B+R, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.

Zostaw wiadomość

NAPISZ DO NAS