Biznesplany - na potrzeby przedsięwzięcia inwestycyjnego/rozwojowego przygotowujemy profesjonalny i rzetelny biznesplan wraz z planem finansowym i oceną efektywności inwestycji. Zakres całego opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznesplanu zależy od złożoności projektu.

Dokument sporządzany jest w taki sposób, aby na jego podstawie przedsiębiorca, bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji.

Kompleksowo opracowany przez CDF biznesplan zawiera 4 rozbudowane bloki analityczne:

 • Opis przedsięwzięcia,
 • Plan marketingowy,
 • Plan techniczno - organizacyjny,
 • Plan finansowy.

Ponadto dla każdego przedsięwzięcia przeprowadzamy szczegółową analizę SWOT.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu biznesplanów dla przedsiębiorstw z różnych branż. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Doświadczenie.

Studium Wykonalności - studium wykonalności jest dokumentem, który oprócz elementów charakterystycznych dla biznesplanu zawiera jeszcze analizę wykonalności technicznej. Dokument ten to drobiazgowa analiza, która dostarcza informacji o potencjale inwestycji zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji, która ma wesprzeć realizację projektu pod względem finansowym. Zakres elementów przygotowywanych w ramach opracowywanego przez CDF studium jest ściśle uzależniony od potrzeb klienta.

Ze względu na to, że ogólne założenia SW polegają na dokładnej analizie inwestycji, branży, usługi/produktu musi on zawierać wiele składowych. Kompleksowo opracowane przez CDF studium wykonalności zawiera następujące rozbudowane bloki analityczne:

 • Informacje o firmie,
 • Działalność firmy,
 • Podstawowe informacje o projekcie (inwestycji),
 • Charakterystyka branży i kierunki jej rozwoju,
 • Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia,
 • Plan biznesowo - marketingowy przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • Technologia,
 • Plan operacyjny projektu inwestycyjnego. Budżet projektu,
 • Finanse firmy,
 • Analiza finansowa,
 • Analiza ryzyk.

Każdy z bloków tematycznych zawiera od kilku do kilkunastu punktów składowych co czyni ze Studium Wykonalności bardzo obszerny i wyczerpujący dokument. Przeprowadzone rzetelnie SW pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty. Kompletne opracowanie jest fundamentem dla konkretnych i ostatecznych decyzji biznesowych.

Zostaw wiadomość

NAPISZ DO NAS