Promocja innowacyjnych marek MŚP - wypromuj swoją firmę zagranicą!

Już jesienią 2023 roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie na udział w:

  • Misjach gospodarczych
  • Konferencjach
  • Targach

określonych w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki.Celem projektu jest promocja polskich marek produktowych na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie potencjału Marki Polskiej Gospodarki.

Co to jest Marka Polskiej Gospodarki?

Jak wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek zagraniczny?

W sytuacji, gdy firma podejmie decyzję o wejściu na rynek zagraniczny, istotną rzeczą jest wybranie konkretnej strategii. W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą i Twoim celem jest rozszerzenie działalności poza granicę kraju, konieczne musisz rozważyć wszystkie możliwe opcje! Z prostego powodu: jeśli odpowiednio dobierzesz strategię, Twoje przedsiębiorstwo zrobi ogromny krok w kierunku sukcesu. Z tego artykułu dowiesz się m.in.: