Jak oblicza się wartość firmy?

Alt

Wycena DCF jest to metoda dochodowa. Wartość przedsiębiorstwa wyliczana jest na podstawie przewidywanych zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych spółki. Metoda DCF jest najczęściej stosowana. Z tego powodu, iż najlepiej oddaje wartość firmy. Chcesz dowiedzieć się o niej więcej? Przeczytaj ten artykuł.

Jakie są podstawowe zalety metody DCF? 

Główną zaletą metody DCF jest nieograniczony zakres stosowalności. Jest ona znacznie bardziej uniwersalna niż podejście alternatywne. Kolejnym plusem jest to, że opiera się na fundamentalnych dla tworzenia wartości przedsiębiorstwa wielkościach, czyli ryzyku i oczekiwanych dochodach. Ponadto warto zaznaczyć, że wycena DCF charakteryzuje się dużą szczegółowością. Dzięki zastosowaniu tego modelu możesz w łatwy sposób dowiedzieć się, z czego wynika oszacowana wartość przedsiębiorstwa. Może być wykorzystywany do analizy opłacalności różnych inwestycji. Dzięki niemu może być możliwe oszacowanie takich miar jak np. IRR i NPV. Poza tym metoda DCF jest bardzo elastyczna. Sprawdzi się w przypadku startupów, które dopiero co rozpoczynają swoją działalnością. A także spółek dojrzałych, które chylą się ku upadkowi. Do tego również ten model umożliwia porównywanie między sobą odmiennych inwestycji.

Gdzie najlepiej sprawdzi się metoda DCF?

Model DCF to doskonałe narzędzia dla osób, które podejmują decyzje inwestycyjne. Warto podkreślić, że taka wycena przedsiębiorstwa pozwala oszacować pieniądze, które inwestor otrzymałby z inwestycji, skorygowanych o wartości pieniądza w czasie. W celu przeprowadzenia analizy DCF konieczne jest oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych oraz wartości końcowej inwestycji, sprzętu oraz innych aktywów. 

Z jakich etapów składa się metoda DCF?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat: co to DCF? Wejdź na stronę: https://cdf-torun.pl/klient-biznesowy/wycena-przedsiebiorstw-i-znakow-towarowych. Szczególnie, jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalistów w zakresie wyceny DCF. Warto również wiedzieć, z jakich etapów składa się ta metoda. Na początku więc mamy do czynienia z zidentyfikowaniem elementów modelu biznesowego wycenianego przedsiębiorstwa. Następnie konieczna jest analiza mikrootoczenia. W następnym kroku przygotowuje się narzędzia analityczne w excelu. Później przeprowadza się analizę finansową, prognozę finansową, analizę wskaźników makroekonomicznych oraz analizę finansową wyników konkurencji. W ostatnim kroku opisuje się wyniki wyceny.

Poznaj warianty metody DCF!

Wariant metody DCF dostosowywuje się do danego modelu finansowego danego przedsiębiorstwa. Istnieje ich kilka. Można tu wymienić:

  • metodę przepływów przedsiębiorstwa jako całości,
  • metodę totalnych przepływów pieniężnych,
  • metodę przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitałów,
  • metodę skorygowanej wartości bieżącej,
  • metodę średniego ważonego kosztu kapitału.

Kiedy konieczna jest wycena przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa jest konieczna, gdy firma ma zostać poddana celom roszczeniowym, ewidencyjnym, czy transakcyjnym. Jeśli właściciel sprzedaje swój biznes, musi znać jego wartość. Tak samo jest również w przypadku np. zmiany formy prawnej lub połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Firmę wycenia się również w sytuacjach takich jak np. wzięcie kredytu, postępowanie odszkodowawcze, czy umorzenie akcji bądź udziałów.

Sposób na obliczenie wartości firmy, czyli metoda DCF. Podsumowanie

W celu obliczenia wartości przedsiębiorstwa najczęściej korzysta się z wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W tym przypadku najważniejsza jest prognoza danych finansowych. Jeśli zostanie ona trafnie sporządzona, to może odzwierciedlić realną wartość spółki. Poza prognozą, konieczne jest też wyznaczenie kosztu kapitału przedsiębiorstwa. Wyceną DCF najlepiej, żeby zajął się specjalista. Wejdź na stronę CDF Toruń w celu dowiedzenia się więcej na temat tej usługi.

Co warto wiedzieć więcej o metodzie DCF?

Nie ulega wątpliwości to, że największą zaletą metody DCF jest to, że pozwala ona w rzetelny sposób oszacować wartość firmy. Warto podkreślić, że nie wnika w poszczególne elementy majątku. Jednak trzeba mieć też to na względzie, że wiąże się z dużymi nakładami pracy. Konieczne jest bowiem przygotowanie szczegółowych modeli i prognoz finansowych.

W naszej firmie możesz skorzystać również z usługi: doradztwo finansowe! W ofercie znajdują się też inne usługi, które związane np. z opracowywaniem biznesplanów, studium wykonalności i prognoz finansowych, optymalizacją podatkową, zakładaniem nowej działalności gospodarczej, outsourcingiem dyrektora finansowego, zmianą formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, czy pozyskiwaniem dotacji unijnych na innowacje. Korzystając z naszych usług masz pewność, że wszystko będzie rzetelnie i profesjonalnie zrealizowane. Możesz też spodziewać się terminowego wykonania powierzonego zadania. Działamy dla firm i Klientów indywidualnych, do których podchodzimy z obiektywizmem.

Kategoria aktualności: