Studium wykonalności — co to jest i jak je napisać?

Alt

Studium wykonalności sporządzają przedsiębiorstwa. Z niego można dowiedzieć się, czy dany projekt lub inwestycja zostanie zwieńczona sukcesem! To pewnego rodzaju badanie, dzięki któremu masz możliwość uzyskać informacje na temat tego, czy dana realizacja ma sens oraz, czy warto ją rozpoczynać. Dowiedz się więcej o studium wykonalności, czytając ten artykuł!

Poznaj aspekty, które potrzebne są do realizacji planu!

Co to jest studium wykonalności? Na to pytanie mniej więcej znasz już odpowiedź. Z tego dokumentu przede wszystkim możesz dowiedzieć się, czy dany projekt da się zrealizować. Konieczne jest więc przeanalizowanie aspektów finansowych, technicznych i ekonomicznych. Warto także zastanowić się nad kwestiami kosztów. Istotne jest również określenie źródeł finansowania i posiadanych zasobów. Szalenie ważne jest oszacowanie ryzyka i sprawdzenie, czy działalność będzie mieć zachowaną płynność w razie, gdyby pojawiły się jakieś problemy.  

Kiedy używać studium wykonalności?

Studium wykonalności jest niezbędne w ocenie i analizie planu działania pod kątem jego potencjału. Określa ono słabe i mocne strony projektu! Można z niego dowiedzieć się również na temat ewentualnego ryzyka, związanego z określonymi działaniami. Mówi także o szansie powodzenia całego przedsięwzięcia. Należy sobie uzmysłowić, że wykonanie studium wykonalności nie jest prostym zadaniem. Najważniejsze jest to, aby było dostosowane do określonej sytuacji.

Jak napisać studium wykonalności?

Istotną kwestią, którą należy poruszyć, są bloki analityczne w studium wykonalności. W tym dokumencie powinny znaleźć się takie elementy jak przykładowo informacje o firmie, podstawowe dane o projekcie, działalność przedsiębiorstwa, charakterystyka branży i kierunku jej rozwoju, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia, plan biznesowo-marketingowy, analizy ryzyk i finansowania, finanse firmy itp. Studium wykonalności, jak napisać? Mniej więcej wiesz, z czego składa się ten dokument. Należy zaznaczyć, że jest on naprawdę obszerny! Musi być napisany profesjonalnie i starannie. Ważne jest też to, aby każdy szczegół został dopracowany. Kompletnym opracowaniem może zająć się specjalista z Centrum Doradztwa Finansowego z Torunia! Zachęcamy do zajrzenia na stronę: https://cdf-torun.pl/klient-biznesowy/biznesplany-studium-wykonalnosci-prognozy-finansowe.

Studium wykonalności czy biznesplan?

Biznesplan jest potrzebny w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie pomocne podczas planowania firmy. W tym dokumencie znajduje się np. plan finansowy, czy opis przedsięwzięcia. Natomiast studium wykonalności to drobiazgowa analiza, która jest wręcz niezbędna do pozyskania nowych inwestycji! Przygotowywana jest ona po to, aby zweryfikować potencjał pomysłu i możliwości jego zrealizowania. Kiedy studium wykonalności, a kiedy biznesplan? Decyzja na temat tego, który dokument sporządzić, zależy od wielu czynników! Kluczową kwestią jest określenie, co chce się osiągnąć. Nie zwlekaj! Warto już dziś zastanowić się nad studium wykonalności i biznes planem. W ich stworzeniu mogą pomóc Ci eksperci z Centrum Doradztwa Finansowego z Torunia! Dlaczego akurat my? Jesteśmy ambitnym i doświadczonym zespołem. Cechuje nas pasja połączona z profesjonalizmem. Działamy też w obszarze szeroko pojętego doradztwa biznesowo-finansowych dla firm i Klientów indywidualnych. Oferujemy rzetelne i dokładne analizy wykonalności dla spółek. 

Jakie są zalety studium wykonalności?

Centrum Doradztwa Finansowego zajmuje się wykonywaniem studium wykonalności. To bardzo cenny dokument, który daje odpowiedzi na takie pytania: Czy projekt jest finansowo racjonalny? Czy jest on wykonalny? Zawarte w nim informacje są rzetelne i uporządkowane. Studium wykonalności można porównać do metodyki pokonywania problemów. Dzięki niemu można w łatwy sposób sprawdzić, czy dany projekt odpowiada tendencjom rynkowym. Masz możliwość także dowiedzenie się z niego, w jakiej sytuacji finansowej jest inwestor. Najważniejszą zaletą tego dokumentu jest kompleksowość! Mając go, zapewniasz sobie zmniejszone ryzyko istotnych aspektów projektu. Inne korzyści, jakie wynikają z przeprowadzania studiów wykonalności to przykładowo poprawa ostrości zespołów projektowych, dostarczenie cennych informacji do podjęcia decyzji, identyfikacja nowych możliwości i zwężenie możliwości biznesowych. 

Dlaczego warto przeprowadzić studium wykonalności? Podsumowanie

Studium wykonalności warto przeprowadzić, ponieważ ten dokument pozwala zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, które mogłyby pociągnąć za sobą duże koszty! Ten argument przemawia za tym, aby nie zwlekać ze sporządzeniem studium wykonalności. Zastanów się nad już dziś! My możemy się tym zająć! Odwiedź naszą stronę: https://cdf-torun.pl/, z której dowiesz się o oferowanych usługach. Każde zadanie wykonujemy starannie i rzetelnie. Przywiązujemy wagę do najmniejszych szczegółów! Każdy Klient jest zadowolony ze współpracy z nami.

Kategoria aktualności: