Anna Sass - właściciel
Poprzez rzetelną analizę specyfiki danej firmy i jej potrzeb projektuje strategie pozyskiwania funduszy i dobiera najbardziej adekwatne formy wsparcia. Diagnozuje szanse potencjalnych klientów na uzyskanie wsparcia w ramach wybranych projektów. Specjalizuje się głównie w pozyskiwaniu dotacji na innowacje, badania i rozwój oraz wspiera Przedsiębiorców w prowadzeniu i rozliczaniu tychże projektów. Monitoruje realizację projektów stosownie do zapisów zawartych w umowach o dofinansowanie projektów. Odpowiedzialna za kontakty z Instytucjami Zarządzającymi projektami oraz Instytucjami Pośredniczącymi. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyła także podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej, a praktyczne doświadczenie z tego obszaru zdobywała zarządzając przez kilka lat kilkudziesięcioosobowym zespołem w międzynarodowej firmie z branży FMCG. Praktykę zawodową wzbogaca na bieżąco szkoleniami i kursami.

Paweł Sass - właściciel
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania o specjalności Inwestycje i Nieruchomości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Praktyczne doświadczenie z obszaru finansów przedsiębiorstw zdobywał w PKO BP SA oraz Raiffeisen Bank Polska gdzie przez wiele lat pracował jako Analityk oraz Doradca ds. Bankowości Korporacyjnej - średnie korporacje. Ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw specjalizujący się w świadczeniu usługi Zewnętrznego Dyrektora Finansowego oraz doradztwie z zakresu oceny projektów inwesycyjnych i doboru optymalnych źródeł finansowania głównie dla firm z segmentu SME/MŚP. Celem wdrażnych przez niego rozwiazań jest przede wszystkim zwiększenie wartości Przedsiębiorstwa i osiągnięcie stawianych przez Właścicieli firm celów biznesowych przy zachowaniu maksymalnej prostoty, dlatego do każdego projektu podchodzi indywidualnie.

Marta Kościelska – Project Manager ds. Pozyskiwania Funduszy.
Odpowiedzialna jest za gromadzenie, analizę, selekcjonowanie i opracowywanie danych na temat rynku, perspektyw rozwoju danej branży, czy istniejącej konkurencji na potrzeby przedsięwzięć inwestycyjnych. Regularnie monitoruje aktualności zarówno na regionalnym, jak i krajowym rynku w zakresie dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz wprowadzanych innowacji. Opracowuje biznesplany, wnioski unijne, studia wykonalności, a także pomaga w uzyskaniu decyzji o wsparciu na realizację inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W trakcie swojej kariery zawodowej wspiera głównie przedsiębiorstwa z sektora MŚP w prowadzeniu oraz rozliczaniu projektów, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju i wdrażania nowych produktów czy usług. Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aby lepiej rozumieć i planować projekty kończyła także podyplomowe studia z zakresu Zarządzania projektami „Project Management” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zdobywając praktyczną wiedzę w kluczowych obszarach zarządzania projektami, umiejętności skutecznego stosowania narzędzi oraz tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania.

Emilia Pacyk – Młodszy Analityk.
Przygotowuje modele i analizy finansowe na potrzeby instytucji zewnętrznych, w tym banków, funduszy pożyczkowych czy Polskiej Strefy Inwestycji. Ponadto poszukuje i opracowuje warunki możliwych form wsparcia dla każdego Przedsiębiorcy indywidualnie. Finalnie wspiera w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla Klientów z segmentu MŚP, zarówno w formie zwrotnej, jak i bezzwrotnej. Bierze także udział w zadaniach takich jak: przygotowanie dokumentacji ofertowej, tworzenie prognoz oraz prezentacji dla Klientów. Studiuje na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Doradztwo Finansowe i Finanse Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pozyskuje wiedzę z zakresu działania instytucji finansowych czy też oceny źródeł finansowania działalności jednostek gospodarczych.