Pozyskujemy dotacje inwestycyjne w następujących obszarach:

  • Inwestycje w celu wdrożenia nowych produktów, procesów lub technologii.
  • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej wdrożenie innowacji.

Dotacje są przeznaczone głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 Dofinansowaniem można objąć inwestycję w budynki, środki trwałe, WNiP służące do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia nowych wyrobów i usług.

 

Przykładowe koszty:

  Nabycie lub wytworzenie środków trwałych

  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

  Inwestycje w produkcje energii ze źródeł odnawialnych

  Nabycie robót i materiałów budowlanych

  Zakup usług doradczych

  Koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli i ich części