W nadchodzącej perspektywie finansowej 2021 – 2027 środki pieniężne w wysokości ok. 76 miliardów euro zostaną rozdysponowane na 6 głównych celów:

BARDZIEJ KONKURENCYJNA I INTELIGENTNA EUROPA

BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA NISKOEMISYJNA EUROPA

LEPIEJ POŁĄCZONA EUROPA

EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM

EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI

ŁAGODZENIE SKUTKÓW TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI NEUTRALNEJ DLA KLIMATU

Powyższe cele będą realizowane za pośrednictwem programów krajowych i regionalnych.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I ŚRODOWISKO (FEnIKS)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI (FENG)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021 – 2027 (FERS)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021 – 2027 (FERS)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY (FERC)

FUNDUSZE EUROPEJSKIER DLA POLSKI WSCHODNIEJ (FEPW)

POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PTFE)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI (FEST)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE POMOC ŻYWNOŚCIOWA (FEPŻ)

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA

Programy EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

17 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (RPO)

 

Centrum Doradztwa Finansowego pozyskuje wsparcie dla przedsiębiorców głównie w ramach:

  • Funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki oraz
  • Funduszy europejskich na rozwój cyfrowy

Pozyskujemy bezzwrotne dotacje na innowacje w obszarach:

 

 

W ramach współpracy oferujemy:

KONSULTACJE POTRZEB ROZWOJOWYCH

Wyszukanie odpowiedniego programu i konkursu w zależności od pomysłu klienta

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

Dokumenty takie jak: wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki, badania rynkowe

WSPARCIE W PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

Przygotowanie niezbędnych dokumentów do umowy

POMOC W REAZLIZACJI PRZEDSIEWZIĘCIA

Przygotowanie zamówień publicznych, promocji projektu, kontakt z IZ

ROZLICZENIE Z DOTACJI Z INSTYTUCJĄ FINANSUJĄCĄ

Usługa asysty w trakcie kontroli uprawnionych instytucji

 

W zależności od potrzeb klienta wyszukujemy najbardziej odpowiednią ofertę dotacyjną zgodną z celami rozwojowymi firmy, czy instytucji. Prowadzimy cały proces od pomysłu po formalne zamknięcie projektu i jego rozliczenie. Poświęcamy dużo czasu na sporządzenie całej dokumentacji, najpierw konkursowej, a następnie rozliczeniowej - projekty są przez nas przygotowywane w sposób profesjonalny i rzetelny. Unikamy schematów - do każdego klienta, każdej branży podchodzimy indywidualnie i z uwagą słuchamy jego potrzeb. Działamy nie tylko profesjonalnie, ale i skutecznie.