Wsparcie Przedsiębiorców w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć Przedsiębiorcy w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027?               Nowa perspektywa finansowa na lata 2021 – 2027 to kolejna szansa na pozyskanie bezzwrotnego oraz zwrotnego wsparcia finansowego dla firm. Znamy już coraz więcej szczegółów dotyczących obszarów wsparcia! Nowością w programach na lata 2021-2027 jest dodanie dwóch kategorii przedsiębiorstw, mogących ubiegać się o dotacje. Dotychczas były to głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Nowe kategorie

O ważnych aspektach Przemysłu 4.0

Produkcja przemysłowa to jedna z kluczowych gałęzi gospodarki w Polsce, notująca dodatnią dynamikę wzrostu z roku na rok. Światowa konkurencja, jak i równoczesny rozwój technologii stawia obecnie przed przedsiębiorstwami z branży przemysłowej wyzwania, które wymagają nowego podejścia do projektowania i funkcjonowania systemów produkcyjnych. Przemysł 4.0 to nie przyszłość, a teraźniejszość światowej gospodarki, natomiast robotyzacja i automatyzacja to strategiczny kierunek rozwoju, pozwalający na znaczne zwiększenie niezawodności oraz wydajności procesów produkcyjnych. Produkcja przemysłowa w

Dotacja ZUS na poprawę warunków pracy

Już od 6 czerwca 2022 r. rusza nabór organizowany przez ZUS na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w firmie. W ramach konkursu Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Kwota dofinansowania to prawie 300.000,00 zł. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

26 maja 2022 - zapraszamy na spotkanie biznesowe!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie biznesowe, pn. Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa dla wsparcia w formie Funduszy Europejskich w roku 2022, skierowane do wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców z branż produkcyjnych oraz BPO. Program spotkania: 10:00 - 10:15 Pomorska SSE - Polska Strefa Inwestycji jako mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje. 10:15 - 10:35 CDF Paweł Sass - Inwestycje realizowane w ramach PSI przez przedsiębiorców z sektora MŚP (case study) 10:35 - 10:50 Kancelaria Dariusz Zygmuntowski

Kompetencje dla budownictwa - szkolenia, kursy i studia z dofinansowaniem do 80%

Ruszył nabór wniosków na rozwój pracowników w sektorze budowlanym. Kursy, szkolenia, studia podyplomowe z dofinansowaniem nawet do 80%. Tematy usług rozwojowych dla branży budowlanej: Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych