Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - unijne wsparcie dla firm.

W województwie kujawsko – pomorskim dotacje unijne dla firm zostały alokowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 (FEdKP). Cele Funduszu obejmują także wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. W obszarze przedsiębiorczości planowane są następujące działania: Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w B+R, Wdrażanie innowacji poprzez wsparcie, m.in. infrastruktury B+R, zakupu wyników prac B+R, Wzmacnianie innowacyjności MŚP. W regionie Instytucjami odpowiedzialnymi za organizację

Granty na cyfryzację dla MŚP

Granty na cyfryzację z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)                 Cyfryzacja polskich firm jest nieuniknionym elementem rozwoju w gospodarce 4.0 W tym obszarze niezbędna jest transformacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) w ramach projektu DIG.IT planuje nabór wniosków na granty umożliwiające sfinansowanie procesu transformacji cyfrowej. W ramach grantu polskie firmy będą mogły zakupić nowoczesne technologie cyfrowe, środki

Ścieżka Smart od pomysłu do realizacji.

Ścieżka Smart to nowy konkurs organizowany przez PARP (dla MŚP) oraz NCBiR (dla dużych firm) w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Formuła tego konkursu zakłada, że firmy mogą zrealizować swoje przedsięwzięcie w sposób kompleksowy, w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Kompleksowość została zapewniona dzięki Modułom, w ramach których można otrzymać dofinansowanie. O tym, jakie są to Moduły oraz jakie wydatki można w ramach nich sfinansować pisaliśmy już w poprzednim artykule, pn. Ścieżka Smart. Konkursy w ramach FENG.          

Jak otrzymać fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej?

Jak otrzymać fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej? W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym, pozyskanie odpowiednich środków finansowych jest kluczowym elementem wpływającym na rozwój przedsiębiorstw. W tym kontekście fundusze europejskie stanowią cenne źródło wsparcia, otwierając przed firmami nowe możliwości ekspansji, innowacji i wzrostu. W nowej perspektywie unijnej, zaktualizowanej na lata 2021-2027, proces uzyskiwania funduszy europejskich stał się bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej. Z tego artykułu dowiesz się, jak skorzystać z tej szansy i efektywnie

Promocja innowacyjnych marek MŚP - wypromuj swoją firmę zagranicą!

Już jesienią 2023 roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie na udział w: Misjach gospodarczych Konferencjach Targach określonych w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki.Celem projektu jest promocja polskich marek produktowych na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie potencjału Marki Polskiej Gospodarki. Co to jest Marka Polskiej Gospodarki? Jest to koncepcja, opracowana w perspektywie finansowej 2007 – 2013, której celem jest spójna wizerunkowo promocja polskich produktów oraz przedsiębiorców zagranicą. W ramach programu opracowano