Ulga B+R pozwala na dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową zwanych kosztami kwalifikowanymi, niezależnie od zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga B+R jest wyjątkowo atrakcyjnym instrumentem wsparcia działalności innowacyjnej, nie wymagającym skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Przedsiębiorca na podstawie poniesionych w danym roku podatkowym nakładów na działalność badawczo-rozwojową oblicza wartość ulgi B+R, która pomniejsza podstawę opodatkowania.

 

Nakłady na B+R kwalifikowane do odliczenia ulgi B+R:

  • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
  • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
  • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
  • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

 

 

Najważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest identyfikacja czy prowadzona działalność może być zakwalifikowana do działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności oraz przypisanie kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z tego typu aktywnością.

W ramach współpracy oferujemy:

IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ B+R

Identyfikacja podejmowanych działań badawczo-rozwojowych pod kątem możliwości zastosowania ulgi B+R.

MAPOWANIE KOSZTÓW

Skatalogowanie zadań, cczynności, procesów pod kątem kwalifikowalności pod działalność B+R.

REKOMEDNACJA ZMIAN

Analiza stanu obecnego i rekomendacja zmian w polityce podatkowej i rachunkowej spółki pod kątem możliwości zastosowania ulgi B+R

ZABEZPIECZENIE

Przygotowanie wniosku o uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do skorzystania z ulgi B+R

WSPARCIE WE WDROŻENIACH

Wsparcie we wdrożeniu niezbędnych zmian związanych z zastosowaniem ulgi B+R (np. ewidencja orac B+R)

BIEŻĄCE WSPARCIE

Bieżące wsparcie w przypadku ewentalnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowcych związanych z odliczeniem.

 

Cały proces Ulgi B+R przeprowadzamy we współpracy z

Kancelarią Podatkową Dariusz Zygmuntowski.

Zostaw wiadomość

NAPISZ DO NAS