Promocja innowacyjnych marek MŚP - wypromuj swoją firmę zagranicą!

Już jesienią 2023 roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie na udział w:

  • Misjach gospodarczych
  • Konferencjach
  • Targach

określonych w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki.Celem projektu jest promocja polskich marek produktowych na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie potencjału Marki Polskiej Gospodarki.

Co to jest Marka Polskiej Gospodarki?