Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - unijne wsparcie dla firm.

W województwie kujawsko – pomorskim dotacje unijne dla firm zostały alokowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 (FEdKP). Cele Funduszu obejmują także wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. W obszarze przedsiębiorczości planowane są następujące działania: Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w B+R, Wdrażanie innowacji poprzez wsparcie, m.in. infrastruktury B+R, zakupu wyników prac B+R, Wzmacnianie innowacyjności MŚP. W regionie Instytucjami odpowiedzialnymi za organizację

Granty na cyfryzację dla MŚP

Granty na cyfryzację z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)                 Cyfryzacja polskich firm jest nieuniknionym elementem rozwoju w gospodarce 4.0 W tym obszarze niezbędna jest transformacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) w ramach projektu DIG.IT planuje nabór wniosków na granty umożliwiające sfinansowanie procesu transformacji cyfrowej. W ramach grantu polskie firmy będą mogły zakupić nowoczesne technologie cyfrowe, środki

Promocja innowacyjnych marek MŚP - wypromuj swoją firmę zagranicą!

Już jesienią 2023 roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie na udział w: Misjach gospodarczych Konferencjach Targach określonych w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki.Celem projektu jest promocja polskich marek produktowych na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie potencjału Marki Polskiej Gospodarki. Co to jest Marka Polskiej Gospodarki? Jest to koncepcja, opracowana w perspektywie finansowej 2007 – 2013, której celem jest spójna wizerunkowo promocja polskich produktów oraz przedsiębiorców zagranicą. W ramach programu opracowano

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dotacja na robotyzację i cyfryzację w firmach.

Wielokrotnie na naszym blogu pisaliśmy o Przemyśle 4.0 Jest to kolejna Rewolucja, w ramach której dokonuje się integracja nowoczesnych technologii cyfrowych i automatyzacji z tradycyjnymi procesami przemysłowymi. Obejmuje to wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI), analityka danych, robotyka, drukowanie 3D, a także systemy cyber-fizyczne. Wdrożenie Przemysłu 4.0 w firmie to proces kompleksowy, który wymaga starannego planowania, zaangażowania zespołu oraz odpowiednich zasobów. W zakresie pozyskania odpowiednich

Ścieżka Smart - Kompleksowe wsparcie rozwoju firm

Ścieżka Smart jest zupełnie nowym konkursem, organizowanym na poziomie krajowym (z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - w skrócie: FENG na lata 2021-2027), skierowanym do Przedsiębiorców. Można powiedzieć, że Ścieżka Smart zastąpiła kilka różnych konkursów, które były ogłaszane w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli: Szybka Ścieżka, Badania na rynek, czy o Go to Brand. Nowość i jednocześnie oryginalność Ścieżki Smart polega na możliwości kompleksowego połączenia różnych przedsięwzięć, jak chociażby: prac badawczo - rozwojowych, wdrożenia innowacji,