Szybka Ścieżka - konkurs NCBiR na innowacje cyfrowe - nowy nabór

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć tematykę tzw. Szybkiej Ścieżki – konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – dedykowanych Przedsiębiorcom. Co to takiego jest ta „Szybka Ścieżka”? Szybka Ścieżka jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych przez NCBiR. Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące: - badania przemysłowe i prace rozwojowe, - wyłącznie prace rozwojowe, mające na celu opracowanie innowacji procesowej i produktowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. Ocena

Jak wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek zagraniczny?

W sytuacji, gdy firma podejmie decyzję o wejściu na rynek zagraniczny, istotną rzeczą jest wybranie konkretnej strategii. W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą i Twoim celem jest rozszerzenie działalności poza granicę kraju, konieczne musisz rozważyć wszystkie możliwe opcje! Z prostego powodu: jeśli odpowiednio dobierzesz strategię, Twoje przedsiębiorstwo zrobi ogromny krok w kierunku sukcesu. Z tego artykułu dowiesz się m.in.: jakie są formy wejścia na rynek zagraniczny, czym jest eksport pośredni i bezpośredni, jakie są zalety eksportu pośredniego i bezpośredniego. Jakie działania

Wsparcie Przedsiębiorców w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć Przedsiębiorcy w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027?               Nowa perspektywa finansowa na lata 2021 – 2027 to kolejna szansa na pozyskanie bezzwrotnego oraz zwrotnego wsparcia finansowego dla firm. Znamy już coraz więcej szczegółów dotyczących obszarów wsparcia! Nowością w programach na lata 2021-2027 jest dodanie dwóch kategorii przedsiębiorstw, mogących ubiegać się o dotacje. Dotychczas były to głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Nowe kategorie

O ważnych aspektach Przemysłu 4.0

Produkcja przemysłowa to jedna z kluczowych gałęzi gospodarki w Polsce, notująca dodatnią dynamikę wzrostu z roku na rok. Światowa konkurencja, jak i równoczesny rozwój technologii stawia obecnie przed przedsiębiorstwami z branży przemysłowej wyzwania, które wymagają nowego podejścia do projektowania i funkcjonowania systemów produkcyjnych. Przemysł 4.0 to nie przyszłość, a teraźniejszość światowej gospodarki, natomiast robotyzacja i automatyzacja to strategiczny kierunek rozwoju, pozwalający na znaczne zwiększenie niezawodności oraz wydajności procesów produkcyjnych. Produkcja przemysłowa w

Dotacja ZUS na poprawę warunków pracy

Już od 6 czerwca 2022 r. rusza nabór organizowany przez ZUS na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w firmie. W ramach konkursu Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Kwota dofinansowania to prawie 300.000,00 zł. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;