Czym jest współczynnik dyskontujący i jak go obliczyć?

Alt

Warto wiedzieć, iż dyskontowanie to proces, który polega na obliczaniu wartości bieżącej danego przepływu pieniężnego, który będzie mieć miejsce w przyszłości. Możemy przy tym natknąć się na pojęcie takie jak: współczynnik dyskontujący. Czym on jest? Jak go obliczyć? Na te pytania uzyskasz odpowiedź, czytając artykuł.

Czym jest współczynnik dyskontujący?

Współczynnik dyskontujący co to? Jest to więc wielkość liczbowa, która umożliwia określenie wartości obecnej przepływu pieniężnego. Dla doprecyzowania zrównuje on wartość przyszłą danego kapitału z jego wartością bieżącą. Przykładowo więc, jeśli oczekujemy na wypłatę w przyszłości, to w przypadku, gdy znamy jej wartość, należy pomnożyć ją przez odpowiedni współczynnik dyskontujący. Po dokonaniu tego rachunku otrzymasz wartość bieżącą wypłaty.

Poznaj sposób obliczania współczynnika dyskontującego!

Współczynnik dyskontujący oblicza się w bardzo podobny sposób jak wartość bieżącą. Należy zwrócić uwagę na to, że jest on elementem wzoru na wartość bieżącą kapitału. Trzeba tutaj pamiętać o uwzględnieniu kapitalizacji podokresowej. Warto mieć na względzie to, że inny wzór stosowany jest do kapitalizacji rocznej, a inny do kapitalizacji śródrocznej.

Czym jest stopa dyskontowa?

Stopa dyskontowa to stopa procentowa, która mówi nam dokładnie, jakich przyszłych przepływów pieniężnych trzeba się zrzec po to, aby móc w dniu dzisiejszym dysponować środkami. Warto wiedzieć, że stosowana jest w wielu dziedzinach bankowości i inwestycji. Jak obliczyć stopę dyskontową? Wzór to (r-i)/(i+1), gdzie i to poziom inflacji, a r to stopa oprocentowania kredytu. Warto też wiedzieć, jak przyjąć stopę dyskontową. Takie oszacowanie jest dosyć trudne. Wymaga bowiem wzięcia pod uwagę wielu czynników rynkowych. Jeśli mamy do czynienia z testem na utratę wartości stopę dyskontową należy określić dla prognozowanych przepływów pieniężnych.

W jakich sytuacjach przydatna jest wycena przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstw jest konieczna np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą firmy jako całości lub części, czy też jej udziałów albo w przypadku chęci pozyskania inwestora. Jest ona wymagana podczas postępowań układowych, upadłościowych, likwidacyjnych i podatkowych. Gdy zostanie przedstawiona bankowi, uzyskasz ocenę zdolności kredytowej. Warto dodać, że przyda się również przed przeprowadzeniem podziału przedsiębiorstwa lub fuzji z innym podmiotem. 

Stosuje się trzy metody wyceniania przedsiębiorstw. Będzie to metoda dochodowa, rynkowa lub majątkowa. Tą pierwszą stosuje się w celu oceniania, jak będą wyglądać finanse firmy w przyszłości. Druga z kolei polega na porównywaniu wartości rynkowej firmy z jej konkurencją. W metodzie majątkowej dochodzi do określenia majątku firmy i jej zobowiązań, a następnie sporządzeniu bilansu. Chcesz dowiedzieć się więcej o wycenie przedsiębiorstw i znaków towarowych? Zajrzyj na stronę: https://cdf-torun.pl/klient-biznesowy/wycena-przedsiebiorstw-i-znakow-towarowych.

Dlaczego warto skorzystać z Centrum Doradztwa Biznesowego w kwestii wyceny przedsiębiorstwa?

Specjaliści z Centrum Doradztwa Biznesowego do każdego Klienta podchodzą w sposób indywidualny i profesjonalny. Warto też wiedzieć, że projekty związane z wyceną przedsiębiorstwa, czy też znaków towarowych składają się z kilku etapów. Na początku ustala się cel i przedmiot wyceny. W następnym kroku zbiera się niezbędne dane do wyceny. Później analizuje się otrzymane dane oraz czynniki, które wpływają na ich wartość. W czwartym etapie dochodzi do sporządzenia modelu wyceny. Na samym końcu prezentowane są wyniki. Raporty przekazuje się do wyceny. Więcej informacji na ten temat dowiesz się, wchodząc na stronę: https://cdf-torun.pl/. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą!

Współczynnik dyskontujący jest istotny podczas wyceny przedsiębiorstwa! Podsumowanie

Oprócz prognozy danych finansowych równie istotne jest wyznaczanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa, który stanowić będzie współczynnik dyskontujący. Należy zaznaczyć, że gdy znasz tą wielkość liczbową, w bardzo łatwy sposób możesz obliczyć wartość obecną kapitału. 

W naszej firmie możesz skorzystać również z usługi: doradztwo finansowe. Warto skorzystać z pomocy Centrum Doradztwa Finansowego z tego względu, iż zapewniamy najwyższą jakość usług! Każdy projekt zawsze zostaje dopracowany do najdrobniejszego szczegółu. A ponadto również wszystkie zlecenia realizowane są na czas. Podczas współpracy z Klientem indywidualnym jesteśmy rzetelni, obiektywni i profesjonalni. Zapewniamy wsparcie m.in. w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na innowacje, outsourcingu dyrektora finansowego, wyceny przedsiębiorstwa i znaków towarowych, optymalizacji podatkowej, zakładania nowej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia nowej inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji, opracowywania biznesplanów, studium wykonalności i prognoz finansowych, czy też zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Zawsze osiągamy zamierzone cele, dzięki połączeniu pasji z profesjonalizmem.

Kategoria aktualności: