Dynamiczny rozwój firmy, który powoduje zwiększenie obrotów i skali prowadzonych interesów sprawia, że prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zbyt ryzykowne. Albowiem właściciel jednoosobowej działalności odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. W związku z tym rozsądnie jest przekształcić taką działalność w spółkę cywilną, spółkę osobową lub spółkę kapitałową.

Zmiana formy prawnej działalności może dokonać się kilkoma sposobami poprzez:

  • Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki.
  • Likwidacja działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki.
  • Sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki.
  • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (taka możliwość istnieje od 2011 roku).

Centrum Doradztwa Finansowego oferuje profesjonalny consulting dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy. We współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Karolina Kwiatkowska Piotr Kwiatkowski przeprowadzamy kompleksowy proces przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową/osobową.

W ramach kompleksowego procesu przekształcenia oferujemy:

 

  Analizę potrzeb i celów przedsiębiorcy przekształcanego.

  Dobór najlepszej możliwej formy prawnej oraz metody zmiany formy prawnej w kontekście przeprowadzonej analizy potrzeb i celów przedsiębiorcy.

  Opracowanie planu i harmonogramu przekształcenia.

  Przygotowanie we współpracy z Radcą Prawnym projektów oświadczenia o przekształceniu, statutu lub umowy spółki.

  Aktywny udział w spotkaniach z interesariuszami wewnętrznymi - pracownicy, zarząd i zewnętrznymi - instytucje finansowe, dostawcy, odbiorcy na etapie zmiany formy prawnej.

  Negocjacje z instytuacjami finansowymi (banki, leasingodawcy, faktorzy) warunków przeniesienia zobowiązań finansowych.

  Udział w czynnościach notarialnych.

  Doradztwo na etapie całego procesu zmiany formy prawnej.