Dynamiczny rozwój firmy, który powoduje zwiększenie obrotów i skali prowadzonych interesów sprawia, że prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zbyt ryzykowne. Albowiem właściciel jednoosobowej działalności odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. W związku z tym rozsądnie jest przekształcić taką działalność w spółkę cywilną, spółkę osobową lub spółkę kapitałową.

Zmiana formy prawnej działalności może dokonać się kilkoma sposobami poprzez:

  • Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki.
  • Likwidacja działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki.
  • Sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki.
  • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (taka możliwość istnieje od 2011 roku).

Centrum Doradztwa Finansowego oferuje profesjonalny consulting dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy. We współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Karolina Kwiatkowska Piotr Kwiatkowski przeprowadzamy kompleksowy proces przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową/osobową.

W ramach kompleksowego procesu przekształcenia oferujemy:

 

  Analizę potrzeb i celów przedsiębiorcy przekształcanego.

  Dobór najlepszej możliwej formy prawnej oraz metody zmiany formy prawnej w kontekście przeprowadzonej analizy potrzeb i celów przedsiębiorcy.

  Opracowanie planu i harmonogramu przekształcenia.

  Przygotowanie we współpracy z Radcą Prawnym projektów oświadczenia o przekształceniu, statutu lub umowy spółki.

  Aktywny udział w spotkaniach z interesariuszami wewnętrznymi - pracownicy, zarząd i zewnętrznymi - instytucje finansowe, dostawcy, odbiorcy na etapie zmiany formy prawnej.

  Negocjacje z instytuacjami finansowymi (banki, leasingodawcy, faktorzy) warunków przeniesienia zobowiązań finansowych.

  Udział w czynnościach notarialnych.

  Doradztwo na etapie całego procesu zmiany formy prawnej.

 

Z czym wiąże się zmiana formy prawnej spółki?

Nie zawsze jest tak, że prowadzona forma działalności, którą wybrali wspólnicy okaże się odpowiednia. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie dokonanie jej przekształcenia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmiany formy prawnej spółki? Przeczytaj ten artykuł. 

Zmiana formy prawnej spółki. Zacznijmy od tego, czym jest forma prawna działalności gospodarczej

Forma prawna działalności gospodarczej to sposób organizacji firmy. Jej wybór jest niezwykle istotny. Z tego względu, że to właśnie od formy prawnej zależy to, jakie będą koszty prowadzenia biznesu, czy też np. w jaki sposób będzie on opodatkowany. Zdarza się tak często, że działanie firmy w formie, która została wybrana na samym początku okazuje się niezbyt skuteczna i niewystarczająca.

Poznaj sposoby, jakie mogą zostać zastosowane w celu zmiany formy prawnej działalności 

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności może dokonać się poprzez zamknięcie działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki. Masz możliwość także zdecydować się na sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki. Kolejnym sposobem jest wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki. 

Jakie korzyści, wynikają ze zmiany formy prawnej spółki?

Zmiana formy prawnej spółki daje możliwość zdobycia dodatkowego kapitału na rozwój działalności. Dlatego, że przyjmowani są nowi wspólnicy. Podwyższony zostaje również kapitał spółki. Korzyścią wynikającą ze zmiany na spółkę z o.o jest brak obowiązku opłacania składek do ZUS. Wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu. Ponadto także należy podkreślić, iż spółka kapitałowa jest lepiej postrzegana niż działalność prowadzona np. w formie działalności gospodarczej przez instytucje finansowe i rynek.

Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa. Na czym to polega?

Jednym ze sposobów, które wcześniej został wspomniane jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aby mogło tak stać się konieczne jest przygotowanie planu przekształcenia, złożenie oświadczenia o przekształceniu, powołanie członków organów spółki przekształconej, zawarcie umowy spółki lub stworzenie jej statutu w zależności od rodzaju spółki i dokonanie wpisu przekształconej spółki do KRS.

Możesz też dokonać sprzedaży działalności na rzecz istniejącej już spółki. Jednak może to stać się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy spółka posiada osobowość prawną. W tym przypadku mamy do czynienia z przeniesieniem składników przedsiębiorstwa takich jak np. prawa rzeczowe i własności, czy nazwa firmy.

Kolejną opcją jest likwidacja działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki. W tym przypadku trzeba przygotować spis z natury, a do tego opłacić wynikający z niego podatek VAT. Konieczne jest również opodatkowanie przez przedsiębiorcę dochodu uzyskanego za odpłatne zbycie majątku firmy. Założenie spółki możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy działalność zostanie zakończona i wyrejestrowana z odpowiednich urzędów i instytucji.

Innym rozwiązaniem, na które możesz zdecydować się jest wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki cywilnej lub osobowej. Mamy tu do czynienia z założeniem spółki jeszcze przed likwidacją działalności. Tym sposobem nie będziesz musieć płacić podatku VAT od spisu z natury.

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Czy to opłaca się?

Faktem jest to, że prowadzenie działalności gospodarczej jest wygodne. Wiąże się bowiem z mniejszymi podatkami. Problemy z księgowością rzadko kiedy występują. Jednak po pewnym czasie działania przedsiębiorstwa, warto pomyśleć nad zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. Wynika to z tego, iż po przekształceniu otwierają się możliwości zdobycia większych funduszy, czy pomysłów z zewnątrz. Co do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, można ją przekształcić w spółkę cywilną lub osobową np. jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. A także w spółkę kapitałową z o.o, czy akcyjną.

Kiedy warto przekształcić firmę w spółkę cywilną i osobową?

To rozwiązanie jest korzystne w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma zamiaru wnosić wkładu własnego. Należy zaznaczyć, że nie ma takiej konieczności przy zakładaniu tego typu spółek. Zmiana forma prawnej przedsiębiorstwa na spółkę kapitałową jest dobrym pomysłem w sytuacji wzrostu ryzyka, wynikającego z prowadzenia rozwijającej się działalności.

Pomoc w zakładaniu spółki! Czy warto zgłosić się do profesjonalnej firmy?

Jeśli chcesz założyć spółkę, warto zgłosić się o pomoc do profesjonalnej firmy Centrum Doradztwa Biznesowego. Dlatego, że cechują ją: najwyższa jakość usług, terminowanie wykonywanie zleceń, dopracowanie każdego projektu do najdrobniejszego szczegółu i indywidualne podejście do każdego Klienta. Do każdego zadania profesjonaliści podchodzą kreatywnie i nieszablonowo. Chcesz uzyskać pomoc w zakładaniu spółki? Zgłoś się więc do Centrum Doradztwa Biznesowego. 

Przebudowa firmy w spółkę. Podsumowanie 

Warto jeszcze raz zaznaczyć, że przebudowa firmy w spółkę może być przeprowadzona na różne sposoby. Jedne z nich to: 

  • sprzedaż majątku działalności na rzecz spółki,
  • wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki,
  • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
  • likwidacja działalności gospodarczej, a w następnej kolejności założenie nowej spółki. 

Z usługi przebudowy firmy w spółkę możesz skorzystać w Centrum Doradztwa Biznesowego. Tam również uzyskasz profesjonalną pomoc w zakładaniu spółki.

Zostaw wiadomość

NAPISZ DO NAS