Od 1 stycznia 2019 r. podmioty działające w sektorze badawczo – rozwojowym, oprócz ulgi B+R, mogą wykorzystać całkowicie nowy sposób opodatkowania przychodów z prawnie chronionej własności intelektualnej – tzw. Innovation Box lub IP BoxCelem rozwiązania jest wspieranie działalności podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na wytwarzaniu, rozwijaniu, ulepszaniu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Dzięki nowemu sposobowi rozliczenia się – przedsiębiorcy mogą stosować bardzo korzystną stawkę podatku wynoszącą 5 % podstawy opodatkowania, zamiast standardowych stawek podatku dochodowego. Taki sposób rozliczenia pozwala uzyskać znaczące oszczędności osiągające od 13 % do 27 % w płaconych podatkach z tytułu podatku dochodowego.

 

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo z rejestracji nowych odmian roślin,
  • autorskie prawo do programu komputerowego

 

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

 

 

Cały proces wdrożenia IP Box przeprowadzamy we współpracy z

Kancelarią Podatkową Dariusz Zygmuntowski.

Zostaw wiadomość

NAPISZ DO NAS