Nowocześnie zarządzana firma potrzebuje kompetentnych specjalistów działających w różnych obszarach: prawnym, public relations, human resources, czy finansowym. Nie zawsze jednak istnieje konieczność, czy nawet potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry na pełen etat, czy w ramach umowy o pracę. Dotyczy to szczególnie firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zewnętrzny CFO sprawia, że możesz skupić się w firmie na tym, w czym czujesz się najlepiej i co w Twojej ocenie przynosi wartość firmie. Zamiast uczyć się finansów, otrzymujesz pełną i zrozumiałą informację na temat kondycji Twojej firmy oraz gotowe do wdrożenia rekomendacje.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy to usługa skierowana do wszystkich firm, które oczekują profesjonalnego wsparcia w obszarze finansów oraz controllingu na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym, i które nie wymagają jeszcze CFO na cały etat.

Przykładowy zakres usług realizowany przez Zewnętrznego Dyrektora Finansowego:

Przygotowanie budżetów i planów finansowych oraz sprzedażowych. Określanie i monitorowanie celów handlowych oraz KPI dla poszczególnych obszarów firmy.

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, adekwatnych do skali działalności oraz planowanych celów, krótko i długoterminowych.

Analiza i kontrola kosztów stałych i zmiennych, co pozwala na ich sprawne kontrolowanie i obniżenie.

Nadzorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu można bezpiecznie planować z wyprzedzeniem swoje działania operacyjne.

Sporządzanie okresowych analiz finansowych, raportów oraz prognoz finansowych, analiza opłacalności projektów inwestycyjnych.

Określanie i monitorowanie celów handlowych oraz KPI dla poszczególnych obszarów firmy.

Planowanie i prowadzenie działań mających na celu poprawę rentowności i zwiększenie wartości firmy.

Analiza i monitorowanie ryzyka portfela Klientów – zarządzanie portfelem limitów kupieckich w firmie.

 

Zakres zadań, jak i czas pracy jest indywidualnie ustalany oraz modyfikowany w trakcie trwającej współpracy w zależności od potrzeb firmy. Każda usługa przygotowywana jest i szyta na miarę pod Klienta, często w ramach uprzednio zaplanowanego budżetu, aby spełnić jego oczekiwania.