26 maja 2022 - zapraszamy na spotkanie biznesowe!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie biznesowe, pn. Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa dla wsparcia w formie Funduszy Europejskich w roku 2022, skierowane do wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców z branż produkcyjnych oraz BPO. Program spotkania: 10:00 - 10:15 Pomorska SSE - Polska Strefa Inwestycji jako mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje. 10:15 - 10:35 CDF Paweł Sass - Inwestycje realizowane w ramach PSI przez przedsiębiorców z sektora MŚP (case study) 10:35 - 10:50 Kancelaria Dariusz Zygmuntowski

Kompetencje dla budownictwa - szkolenia, kursy i studia z dofinansowaniem do 80%

Ruszył nabór wniosków na rozwój pracowników w sektorze budowlanym. Kursy, szkolenia, studia podyplomowe z dofinansowaniem nawet do 80%. Tematy usług rozwojowych dla branży budowlanej: Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych

Akademia Menadżera MMŚP - Szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem do 80%

Ruszył nabór wniosków na rozwój kompetencji cyfrowych dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przewidzianych do objęcia awansem na stanowiska kierownicze w mikro, małych i średnich firmach. Usługi w ramach projektu, na które można otrzymać dofinansowanie: Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analiza potrzeb kompetencyjnych o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z ww.