Akademia Menadżera MMŚP - Szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem do 80%

Ruszył nabór wniosków na rozwój kompetencji cyfrowych dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przewidzianych do objęcia awansem na stanowiska kierownicze w mikro, małych i średnich firmach. Usługi w ramach projektu, na które można otrzymać dofinansowanie: Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analiza potrzeb kompetencyjnych o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z ww.