Wsparcie Przedsiębiorców w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Alt

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć Przedsiębiorcy w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027?

              Nowa perspektywa finansowa na lata 2021 – 2027 to kolejna szansa na pozyskanie bezzwrotnego oraz zwrotnego wsparcia finansowego dla firm. Znamy już coraz więcej szczegółów dotyczących obszarów wsparcia!

Nowością w programach na lata 2021-2027 jest dodanie dwóch kategorii przedsiębiorstw, mogących ubiegać się o dotacje. Dotychczas były to głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Nowe kategorie przedsiębiorstw to:

- small mid – caps – małe spółki o średniej kapitalizacji – podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP;

- mid – caps – spółki o średniej kapitalizacji – podmioty zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników, niebędące MŚP, ani małymi spółkami o średniej alokacji.

Środki z UE alokowane są na poziomie regionalnym i krajowym. W województwie kujawsko – pomorskim podstawą inwestowania będzie Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza (FE KP, dawniej: Regionalny Program Operacyjny dla woj. kujawsko – pomorskiego) z budżetem na poziomie 1 753 milionów euro. Rozpoczęcie wdrażania programu planowane jest na III/IV kwartał 2022 roku. Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza zawiera aż 10 priorytetów. Dla Przedsiębiorców szczególnie ciekawy będzie Priorytet 1 – FE na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, w którym założono następujące rodzaje projektów wymagających wsparcia:

 1. Tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach
 2. Realizacja prac B+R mających na celu opracowanie nowych produktów/usług lub procesów, bądź wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług lub procesów. Nowością w tego typu projektach będzie rozwój kompetencji i umiejętności kadry badawczej przy realizacji projektów B+R,
 3. Zakup prac B+R,
 4. Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości,
 5. Uzbrojenie terenów pod działalność,
 6. Wdrażanie innowacji i wyników prac B+R,
 7. Inwestycje w usprawnienie procesu produkcyjnego/świadczenia usług,
 8. Internacjonalizacja przedsiębiorstw (w tym udział MŚP w targach międzynarodowych),
 9. Rozwój e-handlu,
 10. Zakup usług doradczych.

Na poziomie krajowym wsparcie będzie pochodziło głównie z Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (dawniej: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Analogicznie jak w perspektywie na lata 2014 – 2021 dofinansowanie obejmie prowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz wdrażanie innowacji. Nowością jest możliwość realizacji przedsięwzięcia w modułach, które umożliwią realizację kompleksowych projektów:

 • B+R,
 • infrastruktura B+R,
 • wdrożenie innowacji,
 • kompetencje,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • cyfryzacja,
 • internacjonalizacja

Firmy, będą mogły również liczyć na regionalne i krajowe fundusze w zakresie wykorzystania OZE, inwestycji mających na celu ograniczenie energochłonności, wymiany oświetlenia na energooszczędne, modernizację systemów grzewczych, wsparcie na produkcję energii elektrycznej i cieplnej w procesie kogeneracji oraz produkcję energii elektrycznej, cieplnej i chłodu w procesie trigeneracji.  W regionie będą to instrumenty zwrotne z Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, a na poziomie krajowym Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Z programu krajowego będą finansowane również inwestycje w instalacje do produkcji energii elektrycznej, instalacji do produkcji ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE.

Przedsiębiorco, jeśli chcesz rozwijać potencjał swojej firmy, skontaktuj się z Nami. Wysłuchamy Twoich potrzeb i oczekiwań, przeprowadzimy analizę, a w następnej kolejności przedstawimy odpowiednie instrumenty wsparcia. Centrum Doradztwa Finansowego Paweł Sass to firma, która działa na rynku już od 10 lat.  Jesteśmy członkiem Izby Przemysłowo - Handlowej w Toruniu oraz ekspertem w programie IPH „Rośnij z Nami”. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko - pomorskiego, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji, Lokalnych Grup Działania są nam bardzo dobrze znane. Wprowadzamy firmy do Polskiej Strefy Inwestycji  (w kooperacji z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną). Dla naszych Klientów pozyskujemy również dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Współpracujemy z kancelarią podatkową i prawną, gdyż wiemy, że na rozwój biznesu należy patrzeć możliwie jak najszerzej.

Kategoria aktualności: