26 maja 2022 - zapraszamy na spotkanie biznesowe!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie biznesowe, pn. Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa dla wsparcia w formie Funduszy Europejskich w roku 2022, skierowane do wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców z branż produkcyjnych oraz BPO. Program spotkania: 10:00 - 10:15 Pomorska SSE - Polska Strefa Inwestycji jako mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje. 10:15 - 10:35 CDF Paweł Sass - Inwestycje realizowane w ramach PSI przez przedsiębiorców z sektora MŚP (case study) 10:35 - 10:50 Kancelaria Dariusz Zygmuntowski

Akademia Menadżera MMŚP - Szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem do 80%

Ruszył nabór wniosków na rozwój kompetencji cyfrowych dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przewidzianych do objęcia awansem na stanowiska kierownicze w mikro, małych i średnich firmach. Usługi w ramach projektu, na które można otrzymać dofinansowanie: Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analiza potrzeb kompetencyjnych o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z ww.

Kujawsko - Pomorskie Inteligentne Specjalizacje

Fundusze unijne ukierunkowane są nie tylko na rozwój poszczególnych regionów, ale i określonych dziedzin gospodarki regionu, które mają wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność danego regionu. Te dziedziny nazywane są inteligentnymi specjalizacjami (w skrócie IS). Idea specjalizacji wynika z ograniczonych środków, jakimi dysponuje UE, w celu radykalnego podniesienia innowacyjności gospodarki, która musi konkurować z coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie i innowacyjnymi gospodarkami krajów europejskich. Podział inteligentnych specjalizacji jest następujący: IS oparte na wartościach