Akademia Menadżera MMŚP - Szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem do 80%

Alt

Ruszył nabór wniosków na rozwój kompetencji cyfrowych dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przewidzianych do objęcia awansem na stanowiska kierownicze w mikro, małych i średnich firmach.

Usługi w ramach projektu, na które można otrzymać dofinansowanie:

 • Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analiza potrzeb kompetencyjnych o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą
 • Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z ww. analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnie z Opisem Kompetencji Menadżerskich w zakresie Cyfryzacji.

Wydatki dotyczące usług rozwojowych można przeznaczyć na: kursy, szkolenia, studia podyplomowe.

Kompetencje menadżera odpowiedzialnego za transformację cyfrową obejmują trzy główne obszary związane z wdrażaniem zmian w:

 • Obszarze organizacyjnym:
  • Zarządzanie transformacją cyfrową
  • Opracowanie modelu biznesowego
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie produktem
  • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
  • Marketing w gospodarce cyfrowej
  • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Obszarze technologii:
  • Przedsiębiorczość technologiczna
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • Obszarze procesów:
  • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
  • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

Dofinansowanie zostaje przekazane w formie refundacji poniesionych kosztów.

Kategoria aktualności: