Doradzamy jak pozyskać środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zarówno w formie bezzwrotnej dotacji, jak i instrumentów zwrotnych – niskooprocentowanych preferencyjnych pożyczek. Środki te pochodzą z funduszy unijnych, jak również z funduszy krajowych pochodzących z Funduszu Pracy (dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy). Pomagamy w wypełnieniu i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Wysokość przyznawanej dotacji jest możliwa zazwyczaj do 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na dany okres w Polsce. Z ramach dotacji można zakupić nie tylko środki trwałe, ale również pokryć koszty pomocy prawnej, konsultacji, czy doradztwa związanych z podjęciem działalności. Taka forma wsparcia jest znakomitym rozwiązaniem dla osób, które mają pomysł na biznes, lecz nie posiadają odpowiedniego zaplecza finansowego.