Pożyczki na rozwój firm w województwie kujawsko-pomorskim.

Alt

Marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły 8 stycznia w Toruniu umowę dotyczącą uruchomienia pożyczek dla przedsiębiorców z regionu. Chodzi o finansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz mikropożyczki. Ze wsparcia skorzysta około 340 firm.

Projekt, którego dotyczy zawarta umowa pozwala na uruchomienie przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy trzech produktów finansowych o łącznej wartości ponad 58 mln zł (środki BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkład własny KPFP):

  • Pożyczka na Badania i Rozwój (realizacja w konsorcjum z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji) – w puli jest 23,7 miliona złotych. Wartość pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw to od 200 tys. zł do 2 mln zł,
  • Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego (realizacja w konsorcjum Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego,  Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu) - w puli jest 14,5 miliona złotych. Wartość pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw to od 300 tys. zł do 1 mln zł,
  • Mikropożyczka dla Mikroprzedsiębiorców - w puli jest 20 milionów złotych. Mikroprzedsiębiorcy, prowadzący działalność nie dłużej niż 5 lat mogą się ubiegać o pożyczkę do 100 tysięcy złotych.

Jeszcze w styczniu planowane jest zawarcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kolejnej umowy z pośrednikiem finansowym - Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która uruchomi kolejne mikropożyczki dla przedsiębiorców z Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji już wkrótce.