Kujawsko - Pomorskie Inteligentne Specjalizacje

Fundusze unijne ukierunkowane są nie tylko na rozwój poszczególnych regionów, ale i określonych dziedzin gospodarki regionu, które mają wzmacniać

Oferta pożyczek dofinansowanych ze środków unijnych

Atrakcyjne pożyczki na inwestycje, rozwój oraz prowadzenie prac B+R dla mikro, małych i średnich firm. Niskie oprocentowanie, bez prowizji, możliwa

Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

II edycja Projektu wspierającego innowacyjne pomysły w przedsiębiorstwach. Voucher Badawczy to projekt grantowy wpierający działania B+R w firmach

Pożyczki na rozwój firm w województwie kujawsko-pomorskim.

Marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły 8 stycznia w Toruniu umowę dotyczącą uruchomienia

Dotacje unijne w woj. kujawsko - pomorskim dla przedsiębiorstw.

W roku 2018 Urząd Marszałkowski województwa kujawsko – pomorskiego zaplanował kilka konkursów skierowanych na rozwój przedsiębiorstw: 1. Działania