Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części. TSM MACHINING jest kluczowym dostawcą dla firm z branży energii wiatrowej i przemysłu tradycyjnego. Działalność przedsiębiorstwa TSM MACHINING opiera się na konstrukcjach stalowych oraz usługach w zakresie obróbki metali, gięcia i cięcia laserowego. Firma oferuje produkty ze stali czarnej, które służą w przeważającej części elektrowniom wiatrowym.

Zakres współpracy: 
  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o zwolnienie podatkowe na inwestycję na obszarze Polskiej Strefy Inwestycji;
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na zasadniczej zmianie całościowego procesu produkcji zakładu TSM MACHINING.

Efekt współpracy

  • Pozyskanie Decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz ulgi w podatku dochodowym w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych.