Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego to założona w 2005 roku fundacja działająca w branży kreatywno-edukacyjnej. Swoją działalność prowadzi przede wszystkim na rynku polskim, lecz na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie zdobywa doświadczenie również na rynkach zagranicznych. Na początku funkcjonowania jej główna działalność skupiała się w obszarze polityki społecznej i przyznawaniu stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, która wyróżniała się na tle rówieśników. Od 2008 r. Fundacja zmieniła częściowo swój profil i zaczęła rozwijać się w obszarze kulturalno-kreatywnym – rozpoczęto organizację festiwali oraz wydarzeń muzycznych.

Zakres współpracy: 
  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w formie grantu w ramach projektu FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego;
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji działań zmierzających do internacjonalizacji produktu immersyjne spektakle edukacyjne na dwa nowe rynki;
  • Wsparcie podczas realizacji projektu;
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji.

Efekt współpracy

  • Pozyskanie dofinansowania  w wysokości 625 051,41 zł