Alfavox jako dostawca rozwiązań doskonale identyfikuje potrzeby współczesnego klienta i dostarcza rozwiązania gwarantujące wzrost biznesu do 70%. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Customer Experience, Video Chat, Contact Center, Workforce Management, Predictive Dialer. Swoją ofertę kieruje do takich sektorów rynku jak: bankowość i finanse, outsourcing, call center, biura obsługi klienta, energetyka i gazownictwo.

Zakres współpracy: 
  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w formie grantu w ramach Działanie 2.2 POIR – Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii;
  • Przygotowanie dokumentacji konkursowej dla projektu pt. „Zakup licencji na technologię rozpoznawania i syntezy mowy polskiej w celu podniesienia innowacyjności oprogramowania automatyzującego obsługę klienta w kanale telefonicznym na bazie Alfavox Aalia”;
  • Wsparcie podczas realizacji projektu;
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji.

Efekt współpracy

  • Pozyskanie dofinansowania  w wysokości 775 134,60 zł;