W nowej unijnej perspektywie finansowej dostępne są różne formy wsparcia finansowego na zwiększenie efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw. Oferowane dotacje i pożyczki mogą pokrywać do znacznego procentu kosztów kwalifikowanych inwestycji w takie obszary jak termomodernizacja, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, modernizacja sieci ciepłowniczych, czy wymiana oświetlenia.

Wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw pochodzi głównie z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). W ramach FENG-u z pewnością warty uwagi jest Kredyt Ekologiczny - produkt wspierający inwestycje firm w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. Nazwa konkursu może być myląca – w istocie jest to wsparcie przyznawane w ramach premii ekologicznej – dotacji na spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji. Oznacza to, że do realizacji projektu w ramach Kredytu Ekologicznego – konieczne jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, w jednym z banków, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie tego rodzaju kredytu. Oznacza to, że jednym z formalnych warunków koniecznych do spełnienia w celu złożenia wniosku w naborze jest posiadanie promesy kredytowej bądź warunkowej umowy kredytu ekologicznego. Ponadto wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie przedsięwzięciom, które uzyskają oszczędność energii na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na szerokorozumianą energooszczędność:

  • 🔵 Termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji),
  • 🔵 Zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne,
  • 🔵 Wymiana urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego, czy też gospodarka cyrkularna) jest modelem biznesowym minimalizującym zużycie surowców, powstawanie odpadów mającym na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania energii. 
Może to być realizowane poprzez:

  • 🔵 ograniczanie materiałochłonności i energochłonności procesów i produktów;
  • 🔵 zapobieganie powstawaniu odpadów;
  • 🔵 ograniczanie strat;
  • 🔵 wykorzystanie OZE  i odnawialnych materiałów;
  • 🔵 wykorzystanie odpadów (generowanych przez własną działalność lub działalność firm zewnętrznych) – ponowne wykorzystanie surowców, będących odpadami w innym procesie technologicznym;
  • 🔵 digitalizacja obiegu dokumentów, spotkań biznesowych, etc.


Konkursy wspierające przejście na model gospodarki obiegu zamkniętego obejmują zarówno prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych koniecznych do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług czy procesów biznesowych, jak również inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne mające na celu wsparcie przejścia na model gospodarki obiegu zamkniętego.

Kontakt z nami

Wolisz inne formy kontaktu?

Social media:

Bezpłatna konsultacja

icon WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.
Akceptuję zasady polityki prywatności.