Polska Strefa Inwestycji

Pomagamy przedsiębiorcom z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu ubiegać się o zwolnienie z podatku z dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji realizowanych na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Polska Strefa Inwestycji (PSI) to system wsparcia Inwestorów w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Dzięki temu instrumentowi Przedsiębiorcy mogą zyskać nawet do 70% zainwestowanych środków w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji nowej inwestycji.

Na co można uzyskać wsparcie?

Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na:

  • budowa nowego zakładu produkcyjnego;
  • zwiększenie zdolnosci produkcyjnej istniejącego zakładu tj. zakup nowych maszyn produkcyjnych, linii produkcyjnej lub rozbudowa już istniejącego zakładu;
  • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie;
  • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu;
  • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji;
  • nabycie aktywów należących do zakładu,który został zamknięty lub zostałby zamknięty;

Wymogi jakie należy spełniać, aby uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego:

Kryteria jakościowe

  • 🔵 Zrównoważonego rozwoju społecznego
  • 🔵 Zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Kryteria ilościowe

  • 🔵 minimalne nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa
Schemat

Inwestor w ciągu 12 lub 15 lat wykorzystuje ulgę strefową.

Kompleksowe doradztwo w procesie ubieganiu się o Decyzję o wsparciu

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o zwolnienie podatkowe na inwestycję na obszarze Polskiej Strefy Inwestycji, w tym:

arry-icon
image 1

Analiza możliwości

Analiza możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym: weryfikacja kryteriów ilościowych i jakościowych. Dodatkowo analiza dostępności innych form pomocy dla planowanego przedsięwzięcia.

arry-icon
image 2

Weryfikacja inwestycji

Weryfikacja planowanej inwestycji, analiza kosztów kwalifikowanych dla gwarancji efektywnego skonsumowania otrzymanego wsparcia oraz bieżące doradztwo w zakresie planowanej inwestycji.

image 3

Przygotowanie dokumentacji

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego tj.: Biznesplan, Progonozy finansowe, Wniosek o wydanie decyzji.

arry-icon
image 4

Złożenie dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów aplikacyjnych do odpowiedniej Instytucji zarządzającej obszarem strefy inwestycyjnej planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego

image 5

Wydanie decyzji

Wydanie decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji. Jakie jest główne założenie tego instrumentu?

Warto wiedzieć, że głównym założeniem Polskiej Strefy Inwestycji jest rozszerzenie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulg podatkowych. Należy tu zaznaczyć, że wcześniej były one wyłącznie na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dostać zwolnienie podatkowe w ramach PSI, możesz skorzystać z takiego rozwiązania jak: przeprowadzenie nowej inwestycji gdziekolwiek na terenie Polski. 

Pozyskiwanie ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Co warto wiedzieć o procesie uzyskiwania decyzji o wsparciu?

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego w CIT/PIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, konieczne będzie uzyskanie decyzji o wsparciu (DoW). Możliwe jest wydanie tego dokumentu na wniosek przedsiębiorcy, w imieniu ministra ds. gospodarki przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na tych terenach, które zostały wskazane w Rozporządzeniu do ustawy. Istotną informacją dla Ciebie będzie zapewne też to, że DoW wydawana jest na czas oznaczony: 10, 12 lub 15 lat. To duża korzyść dla podatników! Warto zaznaczyć również, że decyzja o wsparciu informuje o okresie jej obowiązywania i przedmiocie działalności gospodarczej. Przedstawia także warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby korzystać ze zwolnienia podatkowego. 

Wprowadzenie spółki do Polskiej Strefy Inwestycji. Jakie wymagania musisz spełnić?

Wprowadzenie spółki do Polskiej Strefy Inwestycji? Przede wszystkim musisz mieć zaplanowaną nową inwestycję w sektorze przemysłu lub nowoczesnych usług dla biznesu, IT, B+R. Może to być przykładowo zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu. Kolejną sprawą jest spełnienie kryteriów jakościowych i ilościowych. 

Czym są kryteria ilościowe i jakościowe?

Kryteria ilościowe oznaczają minimalne wymagane koszty inwestycji. Ich uiszczenie jest konieczne, aby uzyskać zwolnienie podatkowe. To, jak będą one wysokie, uzależnione jest od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji. Przykładowo dla mikroprzedsiębiorców wynoszą od 200 tys. zł, a dla małych od 500 tys. zł. Kryteria jakościowe są to ustalenia z zakresu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Muszą być spełnione przez Twoją inwestycję! Jest ich 10. Jeśli chcesz uzyskać wsparcie, musisz wywiązać się z 4 do 6 punktów.

Polska strefa Inwestycji. Ulga podatkowa w ramach decyzji o wsparciu.

Polska Strefa Inwestycji? Ulga podatkowa może być przyznana przedsiębiorcom z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem tych działalności, które zajmują się produkcją np. materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, czy alkoholu. Na zwolnienia mogą liczyć także wybrane firmy z sektora nowoczesnych usług. Pozyskiwanie ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, chcesz uzyskać z tego zakresu fachową pomoc? Zgłoś się do Centrum Doradztwa Finansowego w Toruniu. 

Dlaczego warto skorzystać z usług Centrum Doradztwa Finansowego w Toruniu?

Centrum Doradztwa Finansowego w Toruniu oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie wprowadzania spółki do Polskiej Strefy Inwestycji. Pracuje tu doświadczony i ambitny zespół! Działamy dla firm i Klientów indywidualnych. Polska Strefa Inwestycji? Ulga podatkowa? Interesują Cię te zagadnienia? Zgłoś się do nas. Pozyskiwaniem ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zajmują się specjaliści w tej dziedzinie. Posiadamy 10 – letnie doświadczenie we wprowadzaniu firm do Polskiej Strefy Inwestycji (wcześniej SSE). W ostatnich dwóch latach pomogliśmy naszym Klientom zrealizować inwestycje na terenie PSI w łącznej wysokości ponad 100 mln zł. Najważniejsza jest dla nas najwyższa jakość usług. Zawsze dopracowujemy projekt do najdrobniejszego szczegółu. W pracy z Klientami kierujemy się ich bezpieczeństwem i dobrem. Warto nam zaufać, ponieważ mamy spore doświadczenie, jeśli chodzi o szeroko pojęte doradztwo finansowo-biznesowe.

image

Paweł Sass

pawel.sass@cdf-torun.pl
Tel: 662 296 471
Umów się na bezpłatną konsultację

Kontakt z nami

Wolisz inne formy kontaktu?

Social media:

Umów się na bezpłatną konsultację

icon WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.
Akceptuję zasady polityki prywatności.