image

Pozyskujemy dotacje na rozwój eksportu w następujących obszarach:

🔵 Opracowanie strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne
🔵 Udział w targach branżowych, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych.
🔵 Dofinansowanie kosztów związanych z wejściem na nowy rynek zagraniczny i przygotowaniem produktu do eksportu.

Przykładowe koszty:

 • Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie
 • Koszty podróży służbowych, transportu i ubezpieczenia
 • Koszty rezerwacji miejsca i organizacji stoiska wystawowego, koszty reklamy w mediach targowych
 • Koszty informacyjno-promocyjne projektu, koszty usług doradczych, przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej
 • Analiza możliwości eksportowych, opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny
 • Przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego

Dlaczego warto pozyskać dotację na rozwój eksportu dla Twojej firmy?

W przypadku, gdy zależy Ci na bezpieczeństwie i stabilności w biznesie, warto wziąć pod uwagę rozwój eksportu. Ten czynnik najprawdopodobniej spełni wyżej wymienione kryteria. Doradztwo eksportowe może udzielić Ci firma Centrum Doradztwa Finansowego. Z tego artykułu dowiesz się m.in.: 

 • 🔵 z jakich czynników składają się dotacje eksportowe,
 • 🔵 jakie korzyści wiążą się z uzyskaniem dotacji na eksport
 • 🔵 dlaczego warto skorzystać z usług firmy, która zajmuje się uzyskiwaniem dotacji eksportowych,
 • 🔵 jak przygotować się, do złożenia wniosku o dotacje na eksport,
 • 🔵 jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania,
 • 🔵 kiedy zostały zapoczątkowane dotacje eksportowe.

Z jakich procesów składają się dotacje eksportowe?

Do procesów, na które składają się dotacje na eksport, zalicza się: pozyskanie, wdrażanie, rozliczanie oraz utrzymanie wskaźników projektowych. Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić w kwestii pozyskania dotacji eksportowych, jest napisanie nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Kolejny etap to wypełnienie i złożenie stosownego wniosku do odpowiedniego organu. Później już następują przygotowania do wdrożenia działań, które zostały zaplanowane w MBI. Na koniec dochodzi do rozliczenia dotacji. Aby osiągnąć sukces, jeśli chodzi o: finansowanie handlu zagranicznego, najlepiej jest sięgnąć po pomoc specjalistów z Centrum Doradztwa Finansowego.

Jak należy postrzegać proces pozyskiwania dotacji na eksport?

Istotne jest podejście do tematu: wsparcie eksportu. Dotacje to pewnego rodzaju inwestycje. Tak też należy je postrzegać. Przede wszystkim musisz skupić się na tym, jakie korzyści niesie dofinansowanie eksportu. Nie poleca się patrzeć tylko i wyłącznie na koszty, które musisz ponieść w związku z tymi działaniami. Dotacje eksportowe przede wszystkim wiele wniosą do Twojej firmy.

Na czym polegają przygotowania do składania wniosku o dotacje na eksport? 

Bardzo ważnym działaniem, jakie musisz poczynić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie eksportu, jest przeprowadzenie audytu swojej firmy pod względem potencjału eksportowego.

Co powinieneś wiedzieć o Modelu Biznesowym Internacjonalizacji?

W temacie: wejście na rynek zagraniczny, warto poruszać wątek, dotyczący MBI, czyli Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Jest to strategia biznesowa, która będzie Ci towarzyszyć podczas realizacji projektu, na który chcesz uzyskać dofinansowanie. Ten dokument jest potrzebny podczas składania wniosku.

W jakich obszarach Centrum Doradztwa Finansowego pozyskuje dotacje eksportowe?

Centrum Doradztwa Finansowego pozyskuje dotacje eksportowe w takich obszarach jak np. udział w targach branżowych, wizytach studyjnych i misjach gospodarczych. Ponadto także w dziedzinie takiej jak: opracowanie strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne. Kolejnym obszarem jest: dofinansowanie kosztów, związanych z wejściem na nowy rynek zagraniczny i przygotowaniem produktu do eksportu.

Jakie koszty mogą zakwalifikować się do dofinansowania?

Koszty, które kwalifikują się do dofinansowania to te związane z: 

 • 🔵 wynajem, budową i obsługą stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub w danej wystawie,
 • 🔵 podróżami służbowymi,
 • 🔵 transportem,
 • 🔵 ubezpieczeniem,
 • 🔵 rezerwacją miejsca i organizacji stoiska wystawowego,
 • 🔵 reklamą w mediach targowych,
 • 🔵 usługami doradczymi,
 • 🔵 sporządzeniem planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
 • 🔵 analizą możliwość eksportowych.

Jakie są kryteria wyboru projektu?

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Pod uwagę brane są takie kryteria jak np. to, czy dany produkt, który jest przedmiotem eksportu, jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży, które istnieją na rynku międzynarodowym. Patrzy się także na to, czy wnioskodawca w momencie, gdy składa wniosek o dofinansowanie eksportu, prowadzi działalność eksportową. To tylko jedne z kryteriów, które bierze się pod uwagę, przy ocenie.

Jak zapewnić sobie sukces, jeśli chodzi o finansowanie handlu zagranicznego?

Uzyskanie dofinansowania na rozwój eksportu, nie jest takie trudne. Jednak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu, warto wybrać dobrego doradcę. W Centrum Doradztwa Finansowego pracują specjaliści, więc możesz zgłosić się do tego miejsca. Musisz zwrócić uwagę na to, że konieczne jest przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu opracowania wniosku dotacyjnego.

Dotacje eksportowe — podsumowanie

Warto zaufać profesjonalnej firmie, która zajmuje się: dotacjami eksportowymi. Pracują w niej osoby, które mają doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na inwestycję oraz w doradztwie eksportowym. Do usług podchodzą w sposób profesjonalny, indywidualny i kompleksowy. Dzięki nim osiągniesz swój sukces! Firma cechuje się wysoką skutecznością.

Kiedy zostały zapoczątkowane dotacje eksportowe?

Dotacje na eksport mają swój początek w perspektywie finansowej 2007-2013. Rozpoczęły się m.in. poprzez działanie „Paszport do Eksportu”. W perspektywie finansowej 2014-2020 zdecydowana większość dotacji na rozwój eksportu, zaistniała w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w konkursie Go to Brand, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt z nami

Wolisz inne formy kontaktu?

Social media:

Bezpłatna konsultacja

icon WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.
Akceptuję zasady polityki prywatności.