Pozyskujemy dotacje na rozwój eksportu w następujących obszarach:

  • Opracowanie strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne.
  • Udział w targach branżowych, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych.
  • Dofinansowanie kosztów związanych z wejściem na nowy rynek zagraniczny i przygotowaniem produktu do eksportu.

 

Przykładowe koszty:

Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie

Koszty podróży służbowych, transportu i ubezpieczenia

Koszty rezerwacji miejsca i organizacji stoiska wystawowego, koszty reklamy w mediach targowych

Koszty informacyjno-promocyjne projektu, koszty usług doradczych, przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej

Analiza możliwości eksportowych, opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny

Przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego