Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi.

Pozyskujemy dotacje na cyfryzację i Przemysł 4.0 w następujących obszarach:

  • Opracowanie planu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, a w szczególności automatyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw, zwiększenie wykorzystania systemów procesowych, wsparcie przestawienia firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzenie TIK do codziennej działalności
  • Robotyzacja procesów produkcyjnych
  • Wdrażanie konkretnych rozwiązań przemysłu 4.0
  • Rozwój kompetencji właścicieli i kadry zarządzającej w obszarze cyfryzacji

 

Przykładowe koszty:

  Nabycie nowych środków trwałych i WNiP (licencji i oprogramowania) niezbędnych do wdrożenia systemu

Zakup środków trwałych i WNiP związanych z technologiami takimi jak: big data, roboty przemysłowe, przemysłowy Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, block chain, druk 3D

  Usługi doradcze, koszty szkoleń