image

Pozyskujemy dotacje na badania i rozwój w następujących obszarach:

🔵 Realizacja projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju wpisującej się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Po dofinansowanie sięgają przede wszystkim firmy, które często we własnym zakresie prowadzą prace badawczo - rozwojowe, lub współpracujące z jednostką naukową, start-upy, firmy ulepszające swoją dotychczasową ofertę produktową, bądź zmierzające do ulepszenia istniejących procesów produkcyjnych.
🔵 Realizacja projektów polegających na utworzeniu lub rozbudowie centrów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw. Dotacja może być udzielona na inwestycję w budynki, sprzęt, aparaturę, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą do badań i rozwoju.

Przykładowe koszty:

 • Wynagrodzenia pracowników i personelu zaangażowanego w realizację projektu
 • Aparatura badawcza oraz WNiP
 • Koszty podwykonawstwa
 • Materiały, dostawy, surowce
 • Usługi doradcze
 • Koszty amortyzacji budynków wykorzystywanych na potrzeby i w okresie realizacji projektu

Czy warto skorzystać z usług firmy, która pozyskuje dotacje na badania i rozwój?

Centrum Doradztwa Finansowego to firma, która zajmuje się pozyskiwaniem dotacji na badania i rozwój w takim obszarach jak np. realizacja projektów, które polegają na utworzeniu lub rozbudowie centrów badawczo-rozwojowych. Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • 🔵 komu skutecznie może pomóc uzyskanie dotacji unijnych na badania,
 • 🔵 jakie korzyści wiążą się z uzyskaniem funduszy,
 • 🔵 na jakie działania możesz uzyskać takie środki finansowe.

Dlaczego warto zainteresować się takim dofinansowaniem, jak dotacje unijne na badania?

Aby móc wdrożyć nowe strategie biznesowe, potrzebne są na to odpowiednie środki finansowe. Nie zawsze jest ich wystarczająco tyle, aby realizacja wszystkich planów i pomysłów, była możliwa. Z pomocą przychodzi dotacja na badania naukowe. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma ogromne szanse na to, aby uzyskać dofinansowanie badań naukowych. Skutkiem tego jest niezrealizowanie dużej ilości ciekawych, nowatorskich projektów.

Dlaczego dotacje unijne na badania są doskonałą formą wsparcia?

Dotacje unijne na badanie są źródłem finansowania, które związane jest z opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o procesy i produkty. Dużą zaletą jest to, że w przypadku, gdy takie środki zostaną otrzymane zgodnie z umową, nie trzeba martwić się o ich zwrot.

Kto ma możliwość otrzymać dofinansowania na badania naukowe?

Dofinansowania na badania naukowe mogą być przeznaczone przedsiębiorcom, którzy samodzielnie realizują konkretne prace. Te środki finansowania są wsparciem dla osób, prowadzących firmy, którzy tworzą coś we współpracy z jednostkami naukowymi. Przydadzą się także w przypadku projektów, które obejmują wdrożenia wyników prac B+R. O dofinansowania na badania i rozwój, mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa. Branża nie ma tutaj znaczenia!

Dowiedz się, na jakie działania B+R, możesz otrzymać dotacje 

Warto wiedzieć, na jakie działania B+R, masz możliwość uzyskać dotacje. Będą to więc np.:

 • 🔵 dofinansowania na badania i rozwój,
 • 🔵 środki pieniężne na badania przemysłowe,
 • 🔵 fundusze na wdrożenia przemysłowe.

Czym dokładniej są działania B+R?

Działalność badawczo-rozwojowa, czyli w skrócie B+R to wszystkie prace, których celem jest poszerzenie wiedzy naukowej, a do tego praktyczne wykorzystanie jej w przemyśle. Dla uściślenia mowa tu o opracowaniu nowych lub ulepszonych produktów i technologii. Istotny jest sam podział działalności B+R, który obejmują badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe. Te pierwsze wiążą się z pracami eksperymentalnymi lub teoretycznymi. Celem tych drugich jest rozszerzenie wiedzy zdobytej w badaniach podstawowych. Później również wykorzystanie jej w nowych lub zmodernizowanych produktach, a także technologiach. Prace rozwojowe opierają się na zastosowaniu aktualnej wiedzy lub tej, która została zdobyta w badaniach przemysłowych np. do planowania produkcji. Do tego również w celu tworzenia nowych lub ulepszonych produktów i technologii. 

Kto może starać się o dotacje unijne na badania?

O tego typu dofinansowanie mogą starać się małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Jaki jest cel takich programów finansujących? Oczywiście poprawa poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Wszystko to dzięki rezultatom, jakie są możliwe do uzyskania, poprzez przeprowadzenie badań!

Chcesz uzyskać dofinansowanie badań naukowych? Zgłoś się do Centrum Doradztwa Finansowego

Bardzo ważnym krokiem, który jest podejmowany w celu uzyskania dotacji unijnych, jest opracowanie skutecznego i profesjonalnego wniosku. Tym mogą zająć się pracownicy z Centrum Doradztwa Finansowego. Mają oni stosowne doświadczenie i kompetencje, dzięki któremu skutecznie mogą wesprzeć Państwa w aplikowaniu o dotacje unijne na badania.

Jakie wydatki mogą być zoptymalizowane, dzięki dofinansowaniu na działania B+R?

Dzięki takim funduszom możesz zoptymalizować wydatki np. na zakup aparatury oraz sprzętu badawczego, wynagrodzenia pracowników, wykonanie instalacji demonstracyjnych i ochronę własności przemysłowej.

Dofinansowania na badania i rozwój — podsumowanie

Realizacja nowego przedsięwzięcia wiąże się z ryzykiem. Dlatego też doskonałym rozwiązaniem jest podzielenie kosztów z instytucją finansującą. W Centrum Doradztwa Finansowego pozyskiwane są dotacje na badania i rozwój w takich obszarach jak np. realizacja projektów, które związane są z badaniami przemysłowymi, eksperymentalnymi lub pracami rozwojowymi. Te wszystkie działania mają na celu doprowadzić do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju, wpisującej się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Kto najczęściej sięga po omawiane dofinansowania? Będą to firmy, które samodzielnie prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub te, które współpracują z jednostką naukową. Dotacje unijne na badania przeznaczone są również start-upom oraz firmom, których celem jest udoskonalenie swojej aktualnej oferty produktowej lub ulepszenie stosowanych procesów produkcyjnych.

Na co kładą nacisk planowane programy wsparcia?

Głównym ich założeniem jest efektywna współpraca biznesu i nauki. Dotacje unijne na badania to niezwykle atrakcyjny rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców i jednostek naukowych. Wynika to z kilku prostych czynników. Jedną z korzyści jest to, że osobom, prowadzącym firmę, daje się możliwość uzyskania środków pieniężnych, które sfinansują pełen proces badawczy i inwestycyjny. Jednostki naukowe i przedsiębiorcy mogą osiągnąć stosunkowo wysoki poziom procentowy dotacji.

Na co może być przeznaczone wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe?

Wsparcie na tego typu projekty może być przeznaczone m.in. na koszty: usług doradczych i badawczych, operacyjne, ogólne, amortyzacji gruntów i nieruchomości oraz wynagrodzenia pracowników, którzy realizują prace badawczo-rozwojowe. Korzyści ze skorzystania z dotacji na badania naukowe, jest wiele. Dlatego też warto tym tematem zainteresować się. Najlepiej poradzić się specjalistów, którzy pracują w Centrum Doradztwa Finansowego. Gdy będziesz chcieć zasięgnąć ich pomocy w kwestii uzyskania dofinansowania badań naukowych, oni załatwią za Ciebie wszystko.

Kontakt z nami

Wolisz inne formy kontaktu?

Social media:

Bezpłatna konsultacja

icon WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.
Akceptuję zasady polityki prywatności.