image

Pozyskujemy dotacje inwestycyjne w następujących obszarach:

🔵 Inwestycje w celu wdrożenia nowych produktów, procesów lub technologii.
🔵 Stworzenie infrastruktury umożliwiającej wdrożenie innowacji.

Dotacje są przeznaczone głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Dofinansowaniem można objąć inwestycję w budynki, środki trwałe, WNiP służące do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia nowych wyrobów i usług.

Przykładowe koszty:

 • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • Inwestycje w produkcje energii ze źródeł odnawialnych
 • Nabycie robót i materiałów budowlanych
 • Zakup usług doradczych
 • Koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli i ich części

Wszystko na temat dotacji inwestycyjnych

Dotacje inwestycyjne to zagadnienie, z którym powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca. Jest to pomoc finansowa, z której mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieniądze mogą być pozyskane np. na inwestycje w celu wdrożenia nowych produktów, procesów lub technologii. Kolejny cel to: stworzenie infrastruktury, umożliwiającej wdrożenie innowacji.

Czym zajmują się firmy pozyskujące dotacje unijne? 

Niezależnie, czy przedsiębiorstwo jest małe, czy duże, to pieniądze na rozwój są bardzo potrzebne! Czasami niezbędne są duże nakłady finansowe. Nie każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, ma szansę uzyskać pożyczkę, czy kredyt. Dlatego właśnie są fundusze unijne. W przypadku, gdy chcesz z takich skorzystać, zgłoś się do Centrum Doradztwa Finansowego. Firmy pozyskujące dotacje unijne oferują kompleksowe i profesjonalne wsparcie podmiotów gospodarczych w tym właśnie zakresie.

Na co są potrzebne dotacje inwestycyjne?

Z dotacji inwestycyjnych korzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Potrzeby tych firm różnią się od siebie. Najczęściej jednak dotyczą zakupu nowych maszyn i urządzeń, kompleksowej linii technologicznej lub rozbudowy infrastruktury. Dotacje inwestycyjne wpływają na polepszenie świadczonych usług. Tutaj należy zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca ma możliwość pozyskać nowy sprzęt. Z pomocą przychodzą dotacje unijne. Dzięki nim Twoja firma może rozwijać się szybciej.

Na co można uzyskać dotacje unijne?

W dzisiejszych czasach dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju platform internetowych. Umożliwiają one zdalną obsługę Klientów. Są też nowoczesne rozwiązania takie jak np. portale e-usługowe. Pozyskiwanie funduszy unijnych to sprawa, którą zajmuje się Centrum Doradztwa Finansowego. Dotacje na inwestycje mogą być przeznaczone na działania ekologiczne. Mowa tu np. o wdrażaniu energooszczędnych technologii i termomodernizacji budynków firmy. To przykładowe cele, które mogą zostać zrealizowane, dzięki nim. 

Kto najczęściej korzysta z dotacji na inwestycje?

Pozyskiwanie dotacji unijnych? Jak już wiesz, tym właśnie zajmuje się Centrum Doradztwa Finansowego. Najczęściej z tych pieniędzy korzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kluczowym elementem polskiej gospodarki! 
Jaki wpływ na przedsiębiorstwa mają dotacje unijne?

Z terminem: dotacje dla przedsiębiorstw mamy do czynienia już od wielu lat. Są one w dużej mierze przyznawane firmom, dlatego też mają wpływ na ich funkcjonowanie, sposób działania, czy zakres świadczonych usług. Dotacje dla firm umożliwiają np. zastosowanie rozwiązań B2B. Takich obszarów, na które można pozyskać dotacje inwestycyjne, jest dużo. Musisz wiedzieć, że firmy muszą się rozwijać, aby nie upaść. Dlatego też ta forma finansowania wiąże się z wieloma korzyściami dla nich.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy, która zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych?

Korzyści wynikających ze skorzystania z usług, które oferuje firma, pozyskująca dotacje unijne jest wiele. Jej pracownicy to specjaliści, którzy mają duże doświadczenie w doradztwie biznesowo-finansowym dla firm.. Każdy projekt zostanie zawsze dopracowany. Klienci otrzymują indywidualne podejście. Profesjonaliści na początku zapoznają się z potrzebami i możliwościami przedsiębiorcy. Później dobierają dotacje na inwestycje, które pozwolą zrealizować plany. 

Z uwagi na fakt, że firmy pozyskujące dotacje unijne, mają duże doświadczenie w tym zakresie, dokładnie wiedzą, jakich błędów unikać, jak postępować oraz w jaki sposób komunikować się z urzędnikami. Załatwią za Ciebie wszelkie formalności! One zajmują najwięcej czasu. 

Przedsiębiorcy, czyli beneficjenci funduszy unijnych

Dotacje unijne przeznaczane są np. na rozwój działalności firmy, projekty badawcze i wdrażanie innowacji, informatyzację oraz rozwiązania ekologiczne. Mogą też być zrealizowane Twoje autorskie pomysły! Masz możliwość opatentować swoje własne rozwiązanie.

Nowa perspektywa unijna 2021-2027

Nowa perspektywa unijna 2021-2027 wiąże się z wieloma możliwościami, związanymi z dotacjami dla przedsiębiorstw. Środki finansowe zostaną przeznaczone np. na cyfryzację i przedsiębiorczość.

Dotacje inwestycyjne, czyli skuteczne wsparcie dla przedsiębiorców

Dotacje na inwestycje pozwalają danej firmie rozwijać się. Dzięki takim środkom pieniężnym mogą zainwestować w zakup maszyn i urządzeń. Mają możliwość dobrze wyposażyć zakład produkcyjny. Mogą też: zmodernizować i rozbudować park maszynowy. Dotacje przeznaczone są też na współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi i wdrażaniem wyników badań do gospodarki. Dzięki nim potencjał przedsiębiorstwa zostaje wzmocniony. Zwiększa się także jego konkurencyjność i innowacyjność.

Co możesz zyskać dzięki dotacji? 

Dotacje unijne można określić mianem: katalizatora dla rozwoju przedsiębiorstwa. Ich zaletą jest zdecydowanie to, że dzięki nim, możliwy jest szybki wzrost inwestycji. Uwolniony kapitał możesz przeznaczyć na realizację kolejnych celów.

Jakie przykładowe koszty wiążą się z inwestycjami? 

Przykładowe koszty, które wiążą się z inwestycjami to np. nabycie wartości niematerialnych i prawnych, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, zakup usług doradczych, nabycie robót i materiałów budowlanych. Należy także wspomnieć o kosztach najmu lub dzierżawy gruntów, budynków, budowli i ich części.

Dotacje unijne — podsumowanie

Twoim głównym celem jest rozwój firmy? Pragniesz zainwestować w wyposażenie? Masz zamiar wdrożyć innowacyjne rozwiązania? W tym mogą pomóc Ci dotacje unijne! Dzięki tym środkom finansowym masz ogromną możliwość, aby rozwinąć wiele obszarów Twojego przedsiębiorstwa.  Możesz je znaleźć w programach krajowych i regionalnych.

Gdzie możesz ubiegać się o pomoc w kwestii pozyskania funduszy unijnych?

Takiej pomocy możesz szukać w profesjonalnej firmie, z dużym doświadczeniem. O dotacje na inwestycje mogą ubiegać się np. średni przedsiębiorcy, mający działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną na terytorium Polski. Dotacje unijne pozyskuje się przede wszystkim w celu zwiększenia innowacyjności firmy. Na co możesz je przeznaczyć? Mogą one być np. na działania promocyjne, zakup maszyn i urządzeń oraz koszty ogólne.

Co powinien zawierać wniosek o dotacje unijne?

W przypadku, jeśli chcesz rozpocząć procedurę ubiegania się o środki unijne na rozwój firmy, konieczne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Muszą się w nim znaleźć np.:

 • 🔵 informacje, które dotyczą danego przedsiębiorstwa, takie jak np. dokumentacja, z której można dowiedzieć się o sytuacji finansowej i otrzymanej uprzednio pomocy, dokumentacja ewidencyjna: KRS i CEIDG,
 • 🔵 harmonogram działań,
 • 🔵 zakres rzeczowy projektu,
 • 🔵 uzasadnienie dla projektu, czyli np. mapy,
 • 🔵 opis prowadzonej działalności 

Co następuje po wszczęciu procedury?

W kolejnym kroku masz do czynienia z oceną wniosku. Brane są pod uwagę wszystkie wymogi! Przykładowo: sprawdza się termin złożenia wniosku oraz komplet dołączonej dokumentacji. Później przechodzi się do oceny merytorycznej. Najlepiej sprawy związane ze złożeniem wniosku powierzyć profesjonalnej firmy, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Kontakt z nami

Wolisz inne formy kontaktu?

Social media:

Bezpłatna konsultacja

icon WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.
Akceptuję zasady polityki prywatności.