Biznesplany - na potrzeby przedsięwzięcia inwestycyjnego/rozwojowego przygotowujemy profesjonalny i rzetelny biznesplan wraz z planem finansowym i oceną efektywności inwestycji. Zakres całego opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznesplanu zależy od złożoności projektu.

Dokument sporządzany jest w taki sposób, aby na jego podstawie przedsiębiorca, bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji.

Kompleksowo opracowany przez CDF biznesplan zawiera 4 rozbudowane bloki analityczne:

 • 🔵 Opis przedsięwzięcia,
 • 🔵 Plan marketingowy,
 • 🔵 Plan techniczno - organizacyjny,
 • 🔵 Plan finansowy.

Ponadto dla każdego przedsięwzięcia przeprowadzamy szczegółową analizę SWOT.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu biznesplanów dla przedsiębiorstw z różnych branż. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Doświadczenie.

Studium Wykonalności - studium wykonalności jest dokumentem, który oprócz elementów charakterystycznych dla biznesplanu zawiera jeszcze analizę wykonalności technicznej. Dokument ten to drobiazgowa analiza, która dostarcza informacji o potencjale inwestycji zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji, która ma wesprzeć realizację projektu pod względem finansowym. Zakres elementów przygotowywanych w ramach opracowywanego przez CDF studium jest ściśle uzależniony od potrzeb klienta.

Ze względu na to, że ogólne założenia SW polegają na dokładnej analizie inwestycji, branży, usługi/produktu musi on zawierać wiele składowych. Kompleksowo opracowane przez CDF studium wykonalności zawiera następujące rozbudowane bloki analityczne:

 • 🔵 Informacje o firmie,
 • 🔵 Działalność firmy,
 • 🔵 Podstawowe informacje o projekcie (inwestycji),
 • 🔵 Charakterystyka branży i kierunki jej rozwoju,
 • 🔵 Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia,
 • 🔵 Plan biznesowo - marketingowy przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • 🔵 Technologia,
 • 🔵 Plan operacyjny projektu inwestycyjnego. Budżet projektu,
 • 🔵 Finanse firmy,
 • 🔵 Analiza finansowa,
 • 🔵 Analiza ryzyk.

Każdy z bloków tematycznych zawiera od kilku do kilkunastu punktów składowych co czyni ze Studium Wykonalności bardzo obszerny i wyczerpujący dokument. Przeprowadzone rzetelnie SW pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty. Kompletne opracowanie jest fundamentem dla konkretnych i ostatecznych decyzji biznesowych.

Biznesplany dla firmy. Czy faktycznie są ważne dla działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza wiele może zyskać, mając dobrze przygotowany biznesplan dla firmy. Ten dokument zwiększa szanse na otrzymanie dotacji na jej rozpoczęcie. Zazwyczaj jest on przygotowywany przed jej założeniem. Może być też sporządzony w momencie, gdy chcemy rozszerzyć lub zmienić zakres swoich usług. Dzięki biznesplanowi, dana instytucja może zweryfikować, czy przyszły przedsiębiorca poradzi sobie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie również przekona się, czy sam pomysł jest rentowny i tym samym, czy warto go wspierać.

Kolejną korzyścią, wynikającą z przygotowania biznesplanu jest to, że przedsiębiorca może uporządkować swoje plany. Najlepszym sposobem na to, aby sprawdzić, czy wszystko działa, jak należy, jest rozpisanie swoich pomysłów. Dlatego też stworzenie biznesplanu jest dobrą rzeczą, nawet jeśli nie starasz się o dofinansowanie. Biznesplany dla firmy przygotowuje Centrum Doradztwa Finansowego w Toruniu. Specjaliści kompleksowo go opracowują. Mają w tym spore doświadczenie.

W jakim celu sporządzany jest biznesplan?

Fachowa pomoc w przygotowaniu biznesplanu dla spółki to dobra rzecz! Biznesplany dla firmy przygotowywane są na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne. W tym pierwszym przypadku główną funkcję, jaką spełniają, jest to, że zapewniają dobrą organizację pracy. Dzięki temu dokumentowi możesz informować swoich parterów o postępach, jakie zaszły w przedsiębiorstwie. Dobrze przygotowany biznesplan zwiększy Twoją szansę na sukces biznesowy!

Warto też wspomnieć o potrzebach zewnętrznych, w których to chodzi o pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji. Taki dokument jak biznesplan załączany jest przykładowo do wniosku dotacyjnego lub kredytowego.

Pomoc w przygotowaniu biznesplanu dla spółki

Dobry biznesplan dla firmy to dokument bardzo praktyczny i pomocny. Dużą jego zaletą jest to, że za jego pomocą możesz ocenić swoje możliwości i siły. To właśnie dzięki niemu, masz możliwość określić koszty stałe i szacowane koszty dodatkowe. Na podstawie takich danych, ustalisz, co zrobić, aby firma nie przynosiła strat, a generowała dochody. Dobrze opracowany biznesplan pozwala dostrzec potencjalne trudności, które mogą zaistnieć. Dlatego też wcześniej możesz na nie się przygotować, czyli np. opracować sposoby radzenia sobie z nimi. Fachowej pomocy w przygotowaniu biznesplanu dla spółki uzyskasz w CDF.

Dlaczego warto przeprowadzić studium wykonalności?

Profesjonalne studium wykonalności przeznaczone jest do identyfikowania prawdopodobieństwa sukcesu projektu lub osiągnięcia ustalonego rezultatu. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się przykładowo tego, czy projekt jest finansowo i społecznie racjonalny. Przede wszystkim również, czy jest wykonalny. Dowiesz się także o ewentualnych ograniczeniach natury prawnej, rynkowej, technicznej, organizacyjnej i finansowej. Analizy wykonalności dla spółek przeprowadza Centrum Doradztwa Finansowego w Toruniu.

Jakie są zalety właściwie sporządzonego studium wykonalności?

Wśród najważniejszych zalet studium wykonalności znajduje się kompleksowość. Jeśli dokument zostanie dokładnie sporządzony, zmniejszy się ryzyko pominięcia istotnych aspektów projektu! Przygotowanie takiej dokumentacji najlepiej powierzyć specjalistom z CDF. Dzięki temu właśnie będziesz mieć możliwość wybrania najlepszego wariantu zrealizowania danego projektu.

Do korzyści z przeprowadzenia studium wykonalności można zaliczyć również identyfikację nowych możliwości, zwiększenie szansy na sukces, dostarczenie cennych informacji, które ułatwią dokonanie wyboru, czy też poprawa ostrości zespołów projektowych.

Analizy wykonalności dla spółek. Co prezentują?

Dobre studium wykonalności musi prezentować rzetelne i wiarygodne informacje. Istotne jest także to, aby cele były jasno sprecyzowane. Nie mniej ważne są także wnioski, które powinny wykazywać zgodność merytoryczną i zależność. Liczy się tu także logika przedstawianych materiałów i badań. Nie należy bowiem zapomnieć, że studium wykonalności ma za zadanie pokazać, czy dany projekt jest dobry do realizacji. Analiza wykonalności dla spółek jest istotna w podejmowaniu istotnych dla firmy decyzji.

Biznesplan czy studium wykonalności? Które z tych dokumentów stworzyć?

Przed podjęciem decyzji, które z tych dokumentów stworzyć, należy określić, co chce się osiągnąć. Doskonałym rozwiązaniem dla mniejszych firm usługowych jest przygotowanie biznesplanu. W tym przypadku działania mało się zmieniają. Studium wykonalności różni się od biznesplanu przede wszystkim tym, że skupia się na zupełnie innych aspektach. Mowa tu o barierach prawnych. Ponadto również sporządzana jest dokładna analiza, jak je pominąć. Istotną różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest sam ich cel. Biznesplan to narzędzie planistyczne. Ten drugi dokument jest bardziej obszerny. Zawiera bowiem przykładowo kwestie wykonalności prawnej projektu, czy też oddziaływanie projektu na środowisko.

Centrum Doradztwa Finansowego w Toruniu oferuje pomoc w przygotowaniu biznesplanu dla spółki. Wykonuje również rzetelne analizy wykonalności. Warto powierzyć te zadania profesjonalistom. Często bowiem ich wykonanie jest czasochłonne. Ponadto również wymaga specjalistycznej wiedzy. Specjaliści dokładnie wiedzą, co robić, aby dokumenty były atrakcyjne w oczach potencjalnych inwestorów.

image

Paweł Sass

pawel.sass@cdf-torun.pl
Tel: 662 296 471
Umów się na bezpłatną konsultację

Kontakt z nami

Wolisz inne formy kontaktu?

Social media:

Bezpłatna konsultacja

icon WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.
Akceptuję zasady polityki prywatności.