Szybka Ścieżka - konkurs NCBiR na innowacje cyfrowe - nowy nabór

Alt

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć tematykę tzw. Szybkiej Ścieżki – konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – dedykowanych Przedsiębiorcom.

Co to takiego jest ta „Szybka Ścieżka”?

Szybka Ścieżka jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych przez NCBiR.

Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące:

- badania przemysłowe i prace rozwojowe,

- wyłącznie prace rozwojowe,

mające na celu opracowanie innowacji procesowej i produktowej.

Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem.

Ocena i wybór projektów skierowanych do dofinansowania trwa 60 dni od momentu zakończenia naboru.

Jakie wydatki (wydatki kwalifikowane) można sfinansować w ramach Szybkiej Ścieżki?

- wynagrodzenia personelu,

- prace podwykonawców,

- amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury badawczo – naukowej,

- dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów,

- amortyzacja budynków,

- materiały oraz sprzęt laboratoryjny,

- koszty utrzymania linii technologicznych,

- wynajem powierzchni laboratoryjnej,

- koszty pośrednie

Konkursy te to szansa dla przedsiębiorców na wsparcie innowacyjnych projektów. W naborze mogą brać udział konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów) oraz konsorcja naukowo – przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym m.in. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Planowany nabór w ramach Szybkiej Ścieżki:  „Innowacje cyfrowe”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw planujących realizację projektów badawczo – rozwojowych z zakresu:

- cyberbezpieczeństwa,

- cyfryzacji przemysłu,

- cyfrowych technologii kreacyjnych.

Obszary badawcze:

Cyberbezpieczeństwo:

 • Systemy monitorujące, testujące, analizujące w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • Cyberbezpieczeństwo jako usługa (software as a service)
 • Kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości
 • Cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych
 • Cyberbezpieczeństwo sieci i IoT

Cyfryzacja przemysłu:

 • Cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów przemysłowych służące do efektywnbego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach (digital twin)
 • Oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby IoT
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych
 • ICT w Gospodarce o zamkniętym obiegu
 • Wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych

Cyfrowe technologie kreacyjne:

 • Rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści w grach
 • Platformy, silniki oraz techniki do przetwarzania gier
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem
 • Opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online
 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo
 • Opracowanie rozwiązań softwareowych
 • Obszar rozwoju gier poważnych

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Budżet konkursu to 645 mln zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 5 mln zł

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Od 19 października do 4 listopada 2022 r.

Kategoria aktualności: