Ścieżka Smart - Kompleksowe wsparcie rozwoju firm

Alt

Ścieżka Smart jest zupełnie nowym konkursem, organizowanym na poziomie krajowym (z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - w skrócie: FENG na lata 2021-2027), skierowanym do Przedsiębiorców. Można powiedzieć, że Ścieżka Smart zastąpiła kilka różnych konkursów, które były ogłaszane w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli: Szybka Ścieżka, Badania na rynek, czy o Go to Brand. Nowość i jednocześnie oryginalność Ścieżki Smart polega na możliwości kompleksowego połączenia różnych przedsięwzięć, jak chociażby: prac badawczo - rozwojowych, wdrożenia innowacji, internacjonalizacji, zazielenia, stworzenia infrastruktury B+R, cyfryzację oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Oznacza to, że do wsparcia przewidziano łącznie 7 MODUŁÓW:

Moduł B+R

Moduł Wdrożenie Innowacji

Moduł Infrastruktura B+R

Moduł Cyfryzacja

Moduł Internacjonalizacja

Moduł Kompetencje

Moduł Zazielenienie

W przypadku MŚP należy wybrać co najmniej jeden z dwóch tzw. Modułów Obligatoryjnych: Moduł B+R i/lub Moduł Wdrożenie Innowacji. Pozostałe Moduły są fakultatywne. Duże przedsiębiorstwa muszą obowiązkowo wybrać Moduł B+R. Ogromnym atutem tego konkursu jest to, że mogą wziąć w nim udział praktycznie wszystkie firmy niezależnie od wielkości (mikro, małe, średnie, small-mid cups, mid-cups oraz duże), czy formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Maksymalny poziom dofinansowania zależy tak naprawdę od wielkości firmy oraz rodzaju wybranych Modułów. Nie ma określonego minimalnego poziomu dofinansowania.

Punktem wyjściowym dla projektu, który miałby być sfinansowany w ramach Ścieżki Smart są prace B+R. Bez nich firma nie ma szans na zdobycie finansowania. Największą liczbę punktów może zdobyć Wnioskodawca, który przeprowadzi własne prace B+R, prowadzące do opracowania innowacji produktowej/usługowej bądź innowacji w modelu biznesowym. W tym celu należy utworzyć zespół badawczy, na czele którego stanie kierownik B+R. Można również zakupić wyniki prac B+R od zewnętrznego podmiotu - jednak ten ruch wiąże się z mniejszą liczbą punktów podczas oceny.

Warto podkreślić, że łączna alokacja na konkurs to aż 4,3 mld euro.

Zgodnie z harmonogramem przewidziano następujące nabory:

Nabór dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw (projekty indywidualne):

 • 21 lutego 2023  - 9 maja 2023 (1 nabór - zakończony)
 • 10 maja 2023 - 30 października 2023 (2 nabór)
 • I kwartał 2024 (3 nabór)

Nabór dla konsorcjów MŚP oraz konsorcjów MŚP z dużymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub NGO:

 • 14 listopada 2023 - 8 lutego 2024

Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw:

 • 6 lipca 2023 - 30 października 2023.

Dlaczego warto złożyć wniosek w konkursie Ścieżka Smart?

 1. Alokacja przewidziana na to Działanie jest bardzo duża (ponad 4,3 mld euro).
 2. Możliwe jest zaplanowanie inwestycji kompleksowo: od przeprowadzenia prac B+R, po wdrożenie innowacji i działania dodatkowe (jak chociażby udział w targach zagranicznych).
 3. W związku z kompleksowością Ścieżki Smart wydatki kwalifikowane są różnorodne i tworzą długą listę. Przykładowe wydatki, na które można otrzymać dotację:
 • wynagrodzenia personelu B+R (pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, mogą to być też pracownicy firmy oddelegowani do udziału w projekcie),
 • zakup aparatury badawczej,
 • prace budowlane, zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup wyposażenia laboratoriów,
 • zakup oprogramowania i robotów przemysłowych,
 • udział w targach, organizacja misji wyjazdowych,
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej,
 • ekoprojektowanie, środowiskowe oceny cyklu życia oraz śladu środowiskowego produkt

       4. Obecna unijna perspektywa finansowa nie przewiduje innego, tak kompleksowego konkursu, z szerokim katalogiem wydatków kwalifikowanych.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z Naszym Zespołem?

Punktem wyjścia dla każdego z projektów jest odpowiednia i wnikliwa analiza obiektywnych szans na pozyskanie dofinansowania. Przed podpisaniem umowy współpracy i przystąpieniem do prac przygotowawczych każdorazowo bezpłatnie przygotowujemy analizę projektu oraz rekomendacje dla Klienta. Naszym atutem są kontakty w świecie badawczo - naukowym - jest to często duże wyzwanie dla Przedsiębiorców - stworzenie zespołu badawczego, pozyskanie odpowiednich specjalistów, znalezienie doświadczonego kierownika B+R. Często wspieramy firmy w tym zakresie poprzez działania sieciujące, które ułatwiają współpracę sektora prywatnego z naukowym. Doprowadzamy projekty od początku do końca - poza przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie, oferujemy również prowadzenie konkretnego projektu: wsparcie proceduralne i merytoryczne, asystę podczas kontroli uprawnionych Instytucji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w rezultacie do samego końca spoczywa również na nas odpowiedzialność za powodzenie danego projektu. Pracując w ten sposób niejednokrotnie współpracujemy z danym Klientem przez długi okres czasu - dla nas taka współpraca to możliwość wzajemnego poznania się i budowania długoterminowego zaufania.

                                   "Nie ma niczego, czego nie można zrobić lub osiągnąć, jeśli odpowiednio się do tego przygotujemy i naprawdę tego pragniemy.”

                                                                                                                                                                                  Eleanor Roosevelt

 

 

 

 

 

 

Kategoria aktualności: