Przemysł 4.0 - wpływ czwartej rewolucji na usługi przedsiębiorstw

Alt

Przemysł 4.0 odnosi się nie tylko, jak mogłoby się wydawać do technologii, ale również nowych sposobów pracy, komunikacji i roli ludzi w przemyśle. Jest to pojęcie, które odnosi się do:

  • integracji inteligentnych systemów i maszyn,
  • wdrażania zmian w procesach produkcyjnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym dokładnie, jest 4 rewolucja przemysłowa,
  • jaki jest cel rewolucji przemysłowej 4.0,
  • jakie można wymienić technologie, kształtujące rewolucję przemysłową 4.0.

Krótka historia przemysłu 4.0

Przed czwartą rewolucją przemysłową, był przemysł 1.0, 2.0, 3.0. W pierwszym masz do czynienia z wynalezieniem i wdrożeniem silnika parowego. Oznaczało to wprowadzenie produkcji w erę industrializacji. Przemysł 2.0 to elektryfikacja, a następnie cyfryzacja. Przemysł 4.0 to tworzenie sieci i integracja systemów.

Co warto wiedzieć o przemyśle 4.0?

Przemysł 4.0 opiera się na integracji ludzi i sterowanych cyfrowo maszyn z technologiami informacyjnymi i Internetem. Materiały, które stosowane są do produkcji, w każdej chwili można poddać identyfikacji. Mogą one niezależnie komunikować się między sobą. Przepływ informacji odbywa się z poszczególnych komponentów do działu IT przedsiębiorstwa oraz na odwrót.

Jakie korzyści związane są z nowym rodzajem produkcji?

Usieciowienie i wymiana danych wiąże się z wieloma korzyściami! Przede wszystkim masz do czynienia z bardziej ekonomiczną produkcją w przedsiębiorstwach. Firmy są w stanie też szybciej reagować na indywidualne potrzeby Klientów. Przemysł 4.0 w Polsce pozwala tworzyć nowe modele biznesowe, które oferują korzyści ekonomiczne.

Przemysł 4.0. Skąd pochodzi ten termin?

Termin: przemysł 4.0 wziął się z projektu strategii technik wysokich niemieckiego rządu. Tą nazwę pierwszy raz użyto podczas trwania Międzynarodowych Targów Hannover Messe w 2011 roku. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że rok 2013 jest uznawany za początek czwartek rewolucji przemysłowej.

Poznaj etapy, z jakich składa się transformacja w kierunku przemysłu 4.0

Europejskie Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji wyróżnia 7 etapów transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Pierwszy odnosi się do zaawansowania technologicznego, który obejmuje elastyczne systemy produkcyjne. Dzięki nim szybkie dostosowanie się do zmian w zakresie liczby, czy kategorii produktów zachodzi bez problemu. W następnym etapie dochodzi do współdzielenia informacji o procesie wytwarzania przez maszyny, produkty i ludzi. Trzeci krok wiąże się z uwzględnieniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Ma to na celu w pełni zastosować surowce i zredukować emisję. Czwarta faza to End-to-End Customer Focussed Engineering. Kluczową sprawą w następnym etapie jest skupienie uwagi na człowieku. Dokonywane jest to np. poprzez budowę sensownego środowiska pracy. Na koniec masz do czynienia z rozumieniem potrzeb wszystkich uczestników łańcucha wartości.

4 rewolucja przemysłowa. Jaki jest jej cel?

4 rewolucja przemysłowa jest ideą, której główny cel to stworzenie inteligentnej fabryki. Rewolucja przemysłowa 4.0 ma swój element napędowy, jakim jest transformacja cyfrowa. Można ją przydzielić do trendów, które charakteryzują przemiany, mające miejsce we współczesnych przedsiębiorstwach. To wszystko opiera się na wprowadzeniu i efektywnym zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologii cyfrowych. Przemysł 4.0 wiąże się z pionierskimi modelami biznesowymi, czy też nowatorskimi usługami i produktami. Każda dziedzina firmy ulega zmianie!

Jakie można wyróżnić podstawowe sektory, związane z 4 rewolucją przemysłową?

Można wyróżnić np. inteligentną fabrykę i nowe technologie. Ten pierwszy sektor ma na celu stworzenie miejsca, które będzie pozwalać ludziom, jak najefektywniej, wykorzystać potencjał maszyn, zasobów i danych. Cel: poprawa bezpieczeństwa ludzi i systemów. Korzyścią, jaką niesie to rozwiązanie, jest także zwiększenie efektywności biznesu, ograniczenie kosztów oraz zredukowanie negatywnych oddziaływań przemysłu na środowisko. Nowe technologie związane są z obszarami IT i automatyki przemysłowej.

Jakie technologie kształtują rewolucję przemysłową 4.0?

Rewolucja przemysłowa 4.0 jest kształtowana przez takie technologie jak np. Internet rzeczy, rozwiązania chmurowe, rzeczywistość wirtualna, autonomiczne pojazdy, urządzenia mobilne, inteligentne czujniki, rozpoznawanie obrazu, druk 3D oraz robotyzacja i automatyzacja.

Warto nakreślić, czym charakteryzują się poszczególne rozwiązania. Internet rzeczy jest koncepcją, która mówi o tym, że przedmioty takie jak np. czujniki i elementy sterujące, mają możliwość bezpośredniego gromadzenia, przetwarzania lub wymieniania danych, za pośrednictwem np. sieci komputerowej. Z kolei przykładowo robotyzacja i automatyzacja wiąże się ze stopniowym wdrażaniem maszyn do wykonywania powtarzalnych czynności. Wirtualna rzeczywistość to obraz sztucznej rzeczywistości, wyprodukowany przy zastosowaniu technologii informatycznych. Autonomiczne pojazdy to roboty przemysłowe. Druk 3D oznacza drukowanie przestrzenne.

Kategoria aktualności: