Promocja innowacyjnych marek MŚP - wypromuj swoją firmę zagranicą!

Alt

Już jesienią 2023 roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie na udział w:

  • Misjach gospodarczych
  • Konferencjach
  • Targach

określonych w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki.Celem projektu jest promocja polskich marek produktowych na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie potencjału Marki Polskiej Gospodarki.

Co to jest Marka Polskiej Gospodarki?

Jest to koncepcja, opracowana w perspektywie finansowej 2007 – 2013, której celem jest spójna wizerunkowo promocja polskich produktów oraz przedsiębiorców zagranicą. W ramach programu opracowano koncepcję wizualizacji a następnie Księgę Marki Polskiej Gospodarki.

Konkurs skierowany jest do:

  • mikro,
  • małych i
  • średnich przedsiębiorstw.

i stanowi kontynuację popularnego programu Go to Brand (w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2013-2021).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

- rejestracja i wpis do katalogu targowego,

- wynajem powierzchni wystawienniczej,

- zakup lub budowa stoiska,

- koszty delegacji pracowników,

- koszty wykonania materiałów promocyjnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 50%

PLANOWANE NABORY:

Nabór nr 1:

  • Ogłoszenie o konkursie: 14 września 2023
  • Termin składania wniosków: 16 października - 30 listopada 2023

Nabór nr 2:

  • Ogłoszenie o konkursie:13 marca 2024
  • Termin składania wniosków: 16 kwietnia - 21 maja 2024
Kategoria aktualności: