Na czym polega dokapitalizowanie spółki?

Alt

Celem dokapitalizowania spółki, czyli przekazaniu dodatkowego kapitału, jest poprawa jej sytuacji finansowej. Taka czynność jak: dokapitalizowanie, może być zrealizowana przez samą spółkę lub przez właścicieli oraz akcjonariuszy. To działanie może mieć pozytywny wpływ na spółkę, w sytuacji, gdy ma ona przejściowe problemy finansowe. Zastosowanie metody, takiej jak dokapitalizowanie spółki, podniesie kapitał. Może to pomóc w zrealizowaniu inwestycji, która nie byłaby możliwa do przeprowadzania, gdyby nie właśnie wykorzystywanie sposobu: dokapitalizowanie spółki komandytowej. Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

  • czym jest podwyższenie kapitału zakładowego,
  • czym jest dokapitalizowanie spółki przez gminę,
  • jaki jest cel dokapitalizowania spółki 

Co warto wiedzieć o podwyższeniu kapitału zakładowego?

Popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku dużych spółek, jest podwyższenie kapitału zakładowego. Jednak musisz wiedzieć, że to działanie, wymaga określonych wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Na decyzję, związaną z dokapitalizowaniem spółki z o.o, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników. Należy także zwrócić uwagę na to, że w przypadku, gdy obowiązująca umowa spółki, przewiduje maksymalną wartość, do której możliwe jest podwyższenie kapitału zakładowego oraz termin podwyższenia, to bez problemu można zrealizować podwyższenie kapitału, bez modyfikacji umowy spółki. W sytuacji, gdy kwota została przekroczona lub też nie ma o niej nic powiedziane, konieczna będzie zmiana umowy.

Jakie koszty wiążą się z dokapitalizowaniem spółki z o. o?

Dokapitalizowanie spółki z o.o wiąże się z różnymi kosztami takimi jak np. opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi zawsze 0,5%. Warto wiedzieć, że oblicza się go od kwoty, o jaką został podwyższony poprzedni kapitał. Pamiętaj też, że jeśli potrzebne jest także zmodyfikowanie umowy spółki, musisz też uiścić opłatę notarialną. Ważną informację jest to, że istnieje możliwość odliczenia jej od podstawy opodatkowania, podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Co powinieneś wiedzieć o dopłatach do kapitału?

Musisz sobie uświadomić, że możliwość wnoszenia dopłat do kapitału, istnieje tylko w przypadku, gdy zostały one przewidziane w umowie spółki. Mają one charakter pieniężny.

Dokapitalizowanie spółki z o.o. przez wspólnika

Bardzo często dochodzi do dokapitalizowania spółki z o.o. przez wspólnika. Jednak to rozwiązanie, nie jest bez wad! Musisz sobie zdać sprawę z tego, że w sytuacji, gdy pożyczkodawcą jest udziałowiec, mający co najmniej 25% udziałów lub akcji spółki, to nie uda się zaliczyć odsetek od pożyczki w poczet kosztów uzyskania przychodu. 

W jaki sposób może nastąpić dokapitalizowanie spółki komandytowej? 

Dokapitalizowanie spółki komandytowej zachodzi w sytuacji, gdy wspólnicy podwyższają wkład do spółki. Wiąże się to ze zmianą umowy. Wkłady, które zostają wnoszone, mogą być pieniężne i niepieniężne. O tych pierwszych można powiedzieć to, że nie są opodatkowane ani podatkiem dochodowym, ani podatkiem VAT. Z tymi drugimi, jest nieco więcej problemu. W niektórych przypadkach konieczne jest uiszczenie podatku VAT. W obu rodzajach wkładów należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu.

Czy dokapitalizowanie spółki komandytowej, poprzez pożyczkę, jest możliwe?

Dokapitalizowanie spółki komandytowej, poprzez pożyczkę, jest możliwe. Jednak przebieg całego procesu wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku spółek kapitałowych. Zmiana umowy spółki będzie konieczna!

Jak wygląda procedura wniesienia dopłat?

Procedura wniesienia dopłat nie należy do trudnych i skomplikowanych. Konieczne będzie jednak podjęcie stosownych uchwał i transferu środków pieniężnych. Warto wiedzieć, że na spółkę, nie jest nałożony obowiązek zgłaszania dopłat do KRS. To, co musi ona zrobić to złożenie odpowiedniej deklaracji i zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości opłat. 

Które rozwiązanie, związane z dokapitalizowaniem spółki, najbardziej się opłaca?

Przed wyborem konkretnej formy dokapitalizowania spółki, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak np. jej sytuacja finansowa i możliwości finansowe wspólników. Ważny jest także cel, na który mają zostać przeznaczone środki. Istotny jest również czas, potrzebny do pozyskania pieniędzy. Która metoda najbardziej opłaca się? Jest to trudne do określenia. Najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z doradcami podatkowymi, zanim podejmie się decyzję, dotyczącą dokapitalizowania spółki.

Dokapitalizowanie spółki — podsumowanie

Można wymienić 3 metody dokapitalizowania spółki. Będzie to:

  • podwyższenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty jako forma dokapitalizowania,
  • pożyczka.

To, jaką metodę wybierzesz, powinno być zależne od m.in. indywidualnego otoczenia biznesowego, czy też bieżących potrzeb finansowych. Pierwsze rozwiązanie jest odpowiednie, gdy nie chcesz zwracać kapitału, który dostaniesz. Ostatnia opcja charakteryzuje się tym, że jest szybka i prosta.

Kategoria aktualności: