Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dotacja na robotyzację i cyfryzację w firmach.

Alt

Wielokrotnie na naszym blogu pisaliśmy o Przemyśle 4.0 Jest to kolejna Rewolucja, w ramach której dokonuje się integracja nowoczesnych technologii cyfrowych i automatyzacji z tradycyjnymi procesami przemysłowymi. Obejmuje to wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI), analityka danych, robotyka, drukowanie 3D, a także systemy cyber-fizyczne.

Wdrożenie Przemysłu 4.0 w firmie to proces kompleksowy, który wymaga starannego planowania, zaangażowania zespołu oraz odpowiednich zasobów. W zakresie pozyskania odpowiednich zasobów warto zwrócić uwagę na konkurs organizowany w ramach KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, A2.1.1, czyli: "Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Jest to konkurs skierowany tylko i wyłącznie do dużych przedsiębiorstw.

Celem tego konkursu jest wsparcie finansowe firmy udzielane na zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstwa w celu wzrostu jego produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa obejmującej integrację łańcucha produkcji i sprzedaży, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

Oznacza to, że w ramach naboru można sfinansować działania takie jak: (źródło: informacje nt. naboru udostępnione przez Ministerstwo Aktywów Państwowych):

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych);

wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi;

tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług;

wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych;

wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych;

wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji;

wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory);

wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych.

W celu realizacji ww. działań będzie można sfinansować wydatki takie jak:

  • zakup bądź leasing finansowy środków trwałych (urządzenia, wyposażenie, aparatura);
  • zakup nieruchomości (do 10% wydatków kwalifikowalnych);
  • usługi sporządzenia projektów (wykonawczych, budowlanych, technicznych);
  • nabycie robót budowlanych,
  • zakup WNiP (do 50% wydatków kwalifikowalnych).

Planowane nabory:

  • 6 lipca 2023 - 14 września 2023 r.

Alokacja w konkursie:

1 004 962 707 zł

 

 

 

Kategoria aktualności: