Kompetencje dla budownictwa - szkolenia, kursy i studia z dofinansowaniem do 80%

Alt

Ruszył nabór wniosków na rozwój pracowników w sektorze budowlanym. Kursy, szkolenia, studia podyplomowe z dofinansowaniem nawet do 80%.

Tematy usług rozwojowych dla branży budowlanej:

 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
 • Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych
 • Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wyżej
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)
 • Bezpieczeństwo pracy na placu budowy w czasie pandemii
 • Dekarz
 • Betoniarz – zbrojarz
 • Kamieniarz
 • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wykańczania wnętrz
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
 • Wykorzystywanie dronów w budownictwie
 • Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling

W następnej edycji będzie można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe takie jak:

 • Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie
 • Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
 • Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli
 • Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia
 • Montowanie i demontowanie szalunków systemowych
 • Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych
 • Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych
 • Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych
 • Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
 • Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu
 • Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach
 • Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi
 • Użytkowanie rusztowań
 • Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań
 • Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kategoria aktualności: