Jak otrzymać fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej?

Alt

Jak otrzymać fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym, pozyskanie odpowiednich środków finansowych jest kluczowym elementem wpływającym na rozwój przedsiębiorstw. W tym kontekście fundusze europejskie stanowią cenne źródło wsparcia, otwierając przed firmami nowe możliwości ekspansji, innowacji i wzrostu. W nowej perspektywie unijnej, zaktualizowanej na lata 2021-2027, proces uzyskiwania funduszy europejskich stał się bardziej dostępny niż kiedykolwiek wcześniej. Z tego artykułu dowiesz się, jak skorzystać z tej szansy i efektywnie pozyskać środki na rozwój swojego przedsięwzięcia.

Fundusze europejskie — co to ?

Fundusze europejskie to jak klucz, który otwiera drzwi do pełni możliwości i wzrostu Twojej firmy. To narzędzie, które pozwala Twojemu pomysłowi rozkwitnąć w pełnej krasie. Przygotuj swój projekt, połącz siły z partnerami, skorzystaj ze wsparcia ekspertów i daj Twojemu biznesowemu przedsięwzięciu szansę na rozwój, który odkrywa nowe horyzonty sukcesu. Czy to naprawdę takie proste? Statystyki ukazujące liczbę firm, która skorzystała z takiego wsparcia,  pokazują, że możliwe i wcale nie tak skomplikowane. Wiele osób rezygnuje ze starania się o wsparcie, w obawie, że nie podołają złożeniu wniosku, wypełnienia skomplikowanej dokumentacji czy dopięcia wszystkiego w sztywno wyznaczonym terminie. Wiele osób obawia się także, że ich pomysł na wsparcie nie łapie się w ramach określonych w projektach. Większość z tych obaw jest zupełnie bezpodstawna, a wsparcie unijne jest na tyle szerokie, że wystarczy poszukać, aby dobrać projekt dopasowany do swoich potrzeb.

Jak działają fundusze europejskie?

Fundusze europejskie to ogromne środki finansowe dostarczane przez Unię Europejską w celu wspierania różnorodnych inicjatyw — od rozwoju gospodarczego po edukację i innowacje. Ich głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności, wzmocnienie spójności społecznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Te fundusze obejmują różnorodne programy i inicjatywy, koncentrujące się na różnych obszarach, takich jak badania i rozwój, przedsiębiorczość, infrastruktura, ochrona środowiska czy edukacja. Co sprawia, że te fundusze są wyjątkowe? To, że mają zdolność do wywoływania pozytywnych zmian na skalę, którą wcześniej trudno było osiągnąć. Działania finansowane przez środki z funduszy skupiają się na dwóch głównych aspektach, gdzie pierwszy z nich to wspieranie konkurencyjności regionów poprzez promowanie przedsiębiorczości i inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju. Drugi aspekt to wzmocnienie spójności społecznej poprzez inwestowanie w infrastrukturę, ochronę środowiska oraz rozwijanie sektora edukacyjnego. Programy i inicjatywy realizowane przy wsparciu tych funduszy tworzą spójną sieć działań, które wpływają na różnorodne obszary życia społecznego i gospodarczego. Badania i rozwój przyczyniają się do innowacyjności, co prowadzi do tworzenia nowych technologii i rozwiązań. Przedsiębiorczość generuje nowe miejsca pracy i wpływa na rozwój lokalnych gospodarek. Inwestycje w infrastrukturę ułatwiają komunikację i transport, sprzyjając wymianie handlowej między regionami. Wsparcie dla ochrony środowiska przyczynia się do osiągnięcia celów ekologicznych i efektywnego wykorzystania zasobów. Natomiast inwestowanie w edukację ma kluczowe znaczenie dla wzbogacenia przyszłych pokoleń w odpowiednie umiejętności.

Do kiedy fundusze europejskie będą funkcjonować?

W ramach nowej perspektywy unijnej, obowiązującej od 2021 roku i trwającej aż do 2027 roku, wciąż jest okazja do pozyskania funduszy europejskich. Kluczowym elementem jest jednak terminowość — rozpoczęcie procesu już teraz jest najlepszym krokiem, który pozwoli na skuteczne przygotowanie projektu i aplikacji. Warto pamiętać bowiem o tym, że rywalizacja o dostęp do tych funduszy jest duża. Nic dziwnego — na szali jest możliwość rozwoju i realizacji celów biznesowych. Właśnie dlatego istotne jest, aby twój projekt wyróżniał się jako przemyślany, innowacyjny oraz skoncentrowany na osiągnięciu konkretnych celów.

Jak pozyskać fundusze europejskie?

Pierwszym krokiem jest staranne zrozumienie wymagań i priorytetów określonych w  dokumentacji konkursu.Następnie, na bazie tej wiedzy, można sformułować solidny plan projektu. Ważne, aby projekt spełniał kryteria formalne i merytoryczne określone w Kryteriach Wyboru Projektów. Część kryteriów merytorycznych jest dodatkowo punktowana, co ma z kolei wpływ na pozycję firmy na liście rankingowej.. Kluczowe jest więc nie tylko przedstawienie pomysłu, ale także udowodnienie, w jaki sposób projekt wpisuje się w większy kontekst oraz jakie efekty przyniesie w przyszłości w kontekście rozwoju gospodarczego (na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym). Należy skupić się na jasnych celach, wartości dodanej (w postaci efektów projektu) oraz innowacyjności. Innowacyjność stanowi tutaj kluczowy element. Fundusze europejskie są ukierunkowane na wspieranie projektów, które przynoszą nowatorskie rozwiązania lub przyczyniają się do rozwijania istniejących dziedzin w nowy sposób. Oryginalność i twórcze podejście mogą być kluczem do wyróżnienia się wśród konkurencyjnych projektów. Pamiętaj jednak, że wcale nie muszą być to wiele przedsięwzięcia czy pomysły, które zmieniają świat. Fundusze europejskie mają przynosić realne korzyści, więc ważne jest także precyzyjne określenie celów projektu. Muszą one być mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo określone. Dobrze zdefiniowane cele pomagają nie tylko w monitorowaniu postępów, ale także przekonują o powadze i skuteczności projektu. Ocena projektu to także analiza potencjału samej firmy (Wnioskodawcy) do realizacji przedsięwzięcia oraz ocena racjonalności skonstruowanego budżetu projektu.

Ważnym elementem jest także staranne przygotowanie samej aplikacji, która w formie skondensowanej zawiera wszystkie najważniejsze elementy potrzebne do oceny projektu przez ekspertów. Rzetelnie i odpowiednio przygotowana dokumentacja aplikacyjna jest kluczowa w procesie ubiegania się o środki unijne. Jeśli masz pomysł, ale zupełnie nie wiesz, jak go sformalizować, dobrym pomysłem może być skorzystanie z usług specjalistów lub firm doradczych, które mają doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Ich wiedza i umiejętności mogą znacznie zwiększyć twoje szanse na sukces.

Kategoria aktualności: