Granty na rozwój przedsiębiorczości z Lokalnych Grupa Działania

Alt

Zachęcamy Przedsiębiorców, prowadzących biznes na obszarach wiejskich, do zapoznania się z Lokalnymi Grupami Działania (LGD), dedykowanych terenom wiejskim, działającymi na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego. Są to organizacje tworzoneprzez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Na obszarach wiejskich podmioty te działają w ramach instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność” (RLKS) i korzystają m.in. ze środków unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.

W chwili obecnej funkcjonuje 21 takich LGD:

- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” www.lgdswiecie.pl

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Drwęcy” www.lgddolinadrwecy.org.pl

- Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” www.lgd.borytucholskie.pl

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli www.czarnoziemnasoli.pl

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

- Stowarzyszenie Nasza Krajna www.naszakrajna.org

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Nasza Krajna i Pałuki” www.lgrnaklo.org.pl 

- Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa www.lgd-paluki.pl

- Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” www.krajna-paluki.cna.org.pl

- Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” www.podgrodzietorunskie.pl

- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

- Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” www.lgd.com.pl

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego www.lgdsasiedzi.pl

- Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” www.trzydoliny.eu

- Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmenis – Rozwój przez tradycję” www.lgdvistula.org

- Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” www.zakolewisly.pl

- Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska www.lgdwabrzezno.pl

Obszary działania każdej z wyżej wymienionych LGD można znaleźć tutaj: https://mojregion.eu/rpo/granty-z-lgd/

Lokalne Grupy Działania  wspierają trzy rodzaje przedsięwzięć. Jednym z nim są działania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Innymi słowy, firmy należące do sektora MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na obszarach objętych działaniem danego LGD mogą ubiegać się o przyznanie grantu na rozwój swojego biznesu. Informacje o naborach można znaleźć na stronie Internetowej danej Grupy Działania. Wysokość minimalna grantu na rozwój przedsiębiorczości to 80 000,00 zł, zaś maksymalna to 100 000,00 zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tzw. kryteriach wyboru projektów, które w przypadku konkursów grantowych organizowanych przez LGD z reguły nie są wygórowane, dając tym samym duże szanse na uzyskanie dofinansowania niewielkim firmom, czy mikroprzedsiębiorcom.

Osoby prywatne dopiero planujące założenie własnej działalności gospodarczej również mogą skorzystać z grantów dedykowanych na ten rodzaj przedsięwzięcia. Kwoty dofinansowania są z reguły wyższe od dotacji z Urzędów Pracy, dlatego jest to ciekawa alternatywa dla osób planujących własny biznes.

Przed nami nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027, a w niej nowe środki finansowe na działania inicjowane przez Lokalne Grupy Działania.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w temacie Lokalnych Grup Działania. Dokonujemy analizy pomysłu/przedsięwzięcia pod kątem uzyskania grantu. Oceniamy realne szanse na otrzymanie dofinansowania. Sporządzamy kompletną dokumentację konkursową. Wspieramy na etapie prowadzenia projektu i jego rozliczenia z Instytucją finansującą.

I cieszymy się z każdego sukcesu naszych Klientów!

Anna Sass

anna.sass@cdf-torun.pl

724-793-734

 

 

 

 
 
   

 

   
   
Kategoria aktualności: