Granty na cyfryzację dla MŚP

Alt

Granty na cyfryzację z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

                Cyfryzacja polskich firm jest nieuniknionym elementem rozwoju w gospodarce 4.0 W tym obszarze niezbędna jest transformacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) w ramach projektu DIG.IT planuje nabór wniosków na granty umożliwiające sfinansowanie procesu transformacji cyfrowej. W ramach grantu polskie firmy będą mogły zakupić nowoczesne technologie cyfrowe, środki trwałe oraz szkolenia dla pracowników celem wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej lub organizacyjnej. Na co jeszcze mogą liczyć firmy w ramach DIG.IT? Innym elementem wsparcia będzie doradztwo, dzięki któremu zostanie opracowana strategia cyfrowa, dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa w branży. Istotnym założeniem transformacji cyfrowej jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w tym zakresie.

Jaką wysokość wsparcia można otrzymać?

Minimalna wartość grantu to 40.000 euro.

Maksymalna wartość grantu to 200 000,00 euro, a maksymalny poziom dofinansowania to 70% kosztów netto projektu.

Jakie rodzaje kosztów można sfinansować w ramach projektu?

 • Pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • Usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS, CSaaS itp.,
 • Koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • Koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,
 • Koszty niezbędnych środków trwałych

Jakie obszary transformacji cyfrowej będą wspierane w ramach projektu?

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Jeśli chcesz przeprowadzić transformację cyfrową swojej firmy, skontaktuj się z Nami. Specjaliści z Centrum Doradztwa Finansowego przeprowadzą Cię przez cały proces pozyskania dotacji w ramach projektu DIG.IT.

Kategoria aktualności: