Anna Sass - Specjalista ds. analizy i rozwoju rynku. Zajmuje się gromadzeniem, analizą, selekcjonowaniem i opracowywaniem danych na temat rynku, perspektyw rozwoju danej branży, czy istniejącej konkurencji na potrzeby przedsięwzięć inwestycyjnych. Na bieżąco śledzi aktualności z rynku regionalnego, czy krajowego na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. W zależności od potrzeb klienta wyszukuje i dobiera najbardziej adekwatne narzędzia wsparcia. Opracowuje biznesplany, studia wykonalności i wnioski unijne, pomaga we wprowadzaniu firm do Specjalnych Stref Ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyła także podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej, a praktyczne doświadczenie z tego obszaru zdobywała zarządzając przez kilka lat kilkudziesięcio-osobowym zespołem w międzynarodowej firmie z branży FMCG. Praktykę zawodową wzbogaca na bieżąco szkoleniami i kursami.

Paweł Sass - Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania o specjalności Inwestycje i Nieruchomości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Praktyczne doświadczenie z obszaru finansów przedsiębiorstw zdobywał w PKO BP SA oraz Raiffeisen Bank Polska gdzie przez wiele lat pracował jako Analityk oraz Doradca ds. Bankowości Korporacyjnej - średnie korporacje. Ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw specjalizujący się w świadczeniu usługi Zewnętrznego Dyrektora Finansowego oraz doradztwie z zakresu oceny projektów inwesycyjnych i doboru optymalnych źródeł finansowania głównie dla firm z segmentu SME/MŚP. Celem wdrażnych przez niego rozwiazań jest przede wszystkim zwiększenie wartości Przedsiębiorstwa i osiągnięcie stawianych przez Właścicieli firm celów biznesowych przy zachowaniu maksymalnej prostoty, dlatego do każdego projektu podchodzi indywidualnie.