Dynamiczny rozwój firmy, który powoduje zwiększenie obrotów i skali prowadzonych interesów sprawia, że prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zbyt ryzykowne. Albowiem właściciel jednoosobowej działalności odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. W związku z tym rozsądnie jest przekształcić taką działalność w spółkę cywilną, spółkę osobową lub spółkę kapitałową.

Zmiana formy prawnej działalności może dokonać się kilkoma sposobami poprzez:

 • Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki,
 • Likwidacja działalności goapodarczej, a następnie założenie nowej spółki, 
 • Sprzedaż majątku działalności na rzec spółki,
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (taka możliwość istnieje od 2011 roku).

Centrum Doradztwa Finansowego oferuje profesjonalny consulting dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy. We współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Karolina Kwiatkowska Piotr Kwiatkowski przeprowadzamy kompleksowy proces przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową/osobową.

W ramach kompleksowego procesu przekształcenia oferujemy:

 • Analizę potrzeb i celów przedsiębiorcy przekształcanego,
 • Dobór najlepszej możliwej formy prawnej oraz metody zmiany formy prawnej w kontekście przeprowadzonej analizy potrzeb i celów przedsiębiorcy,
 • Opracowanie planu i harmonogramu przekształcenia,
 • Przygotowanie we współpracy z Radcą Prawnym projektów oświadczenia o przekształceniu, statutu lub umowy spółki,
 • Aktywny udział w spotkaniach z interesariuszami wewnętrznymi - pracownicy, zarząd i zewnętrznymi - instytucje finansowe, dostawcy, odbiorcy na etapie zmiany formy prawnej,
 • Negocjacje z instytuacjami finansowymi (banki, leasingodawcy, faktorzy) warunków przeniesienia zobowiązań finansowych,
 • Udział w czynnościach notarialnych,
 • Doradztwo na etapie całego procesu zmiany formy prawnej.