Nowocześnie zarządzana firma potrzebuje kompetentnych specjalistów działających w różnych obszarach: prawnym, public relations, human resources, czy finansowym. Nie zawsze jednak istnieje konieczność, czy nawet potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry na pełen etat, czy w ramach umowy o pracę. Dotyczy to szczególnie firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy to usługa skierowana do wszystkich firm, które oczekują profesjonalnego wsparcia w obszarze finansów oraz controllingu na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Przykładowy zakres usług realizowany przez Zewnętrznego Dyrektora Finansowego:

  • przygotowanie budżetów i planów finansowych oraz sprzedażowych,
  • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
  • analiza i kontrola kosztów stałych i zmiennych,
  • nadzorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie okresowych analiz finansowych, raportów oraz prognoz finansowych,
  • współpraca z działem księgowości,
  • analiza opłacalności projektów inwestycyjnych,
  • planowanie i prowadzenie działań mających na celu poprawę rentowności i zwiększenie wartości firmy.

Zakres zadań, jak i czas pracy jest indywidualnie ustalany oraz modyfikowany w trakcie trwającej współpracy w zależności od potrzeb firmy.