ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz częściową spłatę kapitału przeznaczoną za zakup ziemi przez młodych rolników. Pomoc taka realizowana jest za naszym pośrednictwem oraz banków współpracujących. Kredyty rolnicze są przyznawane na podstawie sporządzonych dokumentów oraz biznesplanu. PROW 2014-2020 daje nowe szanse w postaci kredytów preferencyjnych. Warto korzystać z tych środków nie tylko na fakt ich niskiej ceny w stosunku do kredytów jakie udzielają banki, ale również ze wzgledu na sposób oceny zdolności kredytowej opratej na prognozach finansowych co otwiera drogę do rozwoju gospodarstw i i prowadzonego biznesu, nawet w przypadkach gdy nie istenieje zdolność kredytowa dla zwykłych kredytów.

Oferta kredytów preferencyjnych:

  • Linia RR - kredyt dla gospodarstw rolnych i producentów w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (zajmujących się m.in uprawami roślinnymi, chowem i hodowlą zwierząt) oraz gospodarstw rybactwa śródlądowego;
  • Linia Z - kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej;
  • Linia PR - kredyt przeznaczony jest na finansowanie przetwórstwa produktów rolnych, ryb oraz skorupiaków i mięczaków;
  • Linia MRcsk - kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji mających na celu rozpoczęcie działalności przez młodych rolników.